Montáž terasy z WPC zvládne každý

3330
Montáž terasy z WPC (Woodplastic, image 3)

Pokud se rozhodnete zhotovit si terasu, komfortní relaxační prvek k vašemu domu, máte prakticky dvě možnosti – pustit se do výroby svépomocí, nebo si objednat firmu. Druhá možnost bude komfortnější, dražší a v případě včasného nalezení firmy, která bude mít volnou kapacitu, i rychlejší. Vyrobení terasy jednodušší terasy nepatří k nezvládnutelným dílům – naopak – s vhodným návodem, materiálem a trochou štěstí jej zvládnete! Více se na téma výroby terasy vlastníma rukama podíváme v článku „Montáž terasy z WPC zvládne každý“.

Výběr materiálu terasy

Terasy, jako účelné prodloužení vnitřních prostor domu i ven, vybízející za hezkého počasí k venkovnímu posezení, mohou být zhotoveny z mnoha odlišných materiálů. Tyto možnosti a základní rozdíly jsme probrali v článku zde. Blíže jsme se pak věnovali kompozitnímu materiálu, který spojuje výhody přírodního vzhledu dřeva a bezúdržbovosti a trvanlivosti známého pod zkratkou WPC.

Práce s pokládkou terasy z tvrdého dřeva a dřevoplastových kompozitů je podobná, přesto má několik odlišností. Práce vám připadne nejspíše snazší, než u terasy zhotovované z dřevěných materiálů. Liší se i samotná práce s dutými a plnými profily WPC, rozdíl může být stran kvality, práce s materiálem a nakonec jeho trvanlivostí v hotové terase. Kvalitní plná WPC prkna lze po nahřátí dokonce i ohýbat.

Ne vždy musí být vodítkem pro správný výběr WPC materiálu pouze cena, napomohou i reference, způsob prezentace firmy (výrobce, dovozce, prodejce) i komplexnost služeb (například poradenství, montáž, záruční podmínky).

Přípravu a montáž zvládne každý, není téměř odlišná od terasy ze dřeva

V článku jsme si vysvětlili, co je materiál WPC (dřevoplast – woodplastic composite), proč se z něj s úspěchem sestavují terasy (ale také ploty, obklady), a jak je to s trvanlivostí a výhodami tohoto materiálu.

V dnešním článku se ujistíme, že montáž není příliš odlišná od dřevěných teras a trochu zručný kutil si ji zvládne vybudovat sám. Z čeho se taková WPC terasa skládá, jak v základu vybrat materiál nebo dodavatele a jaký je základní stavební postup?

Co si připravit, jaký materiál a nářadí pro montáž terasy pořídit?

Po přípravě podloží a před samotnou montáží je vhodné shromáždit si na vhodné místo všechen potřebný materiál – případné vyrovnávací prvky (tvárnice, dlaždice, plastové nebo gumové terče), terasová prkna, podkladové hranoly – nosiče, krycí neboli zakončovací lišty, montážní klipy, vruty a plastové podložky pro vyrovnání povrchu. Pro zjištění potřeby množství materiálu a doplňků lze využít buď online kalkulátor nebo v rámci objednávky dle uvedených rozměrů terasy zákazník získá již předpokládaný počet spojovacích a doplňujících prvků.

Zároveň si na místo montáže připravíme i veškeré nářadí – upotřebíme metr, tužku, lajnovací šňůru, vodováhu, ruční kotoučovou nebo přímočarou pilu, vrtačku a nabitý aku šroubovák s příslušným bitem.

Jak na to – podloží pod terasou

Při pokládání terasy je třeba postupovat krok za krokem a důležité je nic nepodcenit, protože úspěšné vyřešení jedné pracovní operace je předpokladem pro úspěch i v krocích dalších. Klíčový je hned začátek, totiž dobře připravené a výškově neměnné podloží, které vaší terase zajistí stabilitu a dlouhou životnost.

Budoucí místo montáže terasy z WPC, Woodplastic

Za vhodný podklad lze považovat betonovou desku nebo zhutněné štěrkové lože s obrubníky, které zabrání propadání nosičů do podloží. Někdy se využívá také pevný a stabilní materiál staré terasy (dlaždice, beton).

Důležité je rovněž izolovat terasu od vody, podloží pod terasou musí být dobře odvodněno. Před případnou vzlínající vodou je třeba terasu odizolovat hydroizolační fólií nebo alespoň asfaltovou lepenkou. V tomto lze uplatnit postupy, které se užívají při montáži teras ze dřeva. Stejně tak je tomu v případě izolování terasy od stavby, jakož i jejímu odvodnění.

Montáž terasy z WPC (Woodplastic, pokládka hranolů volně na podloží))Montáž terasy z WPC - příprava rámu ve výšce nad podložím

Povrch terasy může být jak několik centimetrů nad připraveným podložím, tak může překonávat i desítky centimetrů výškového rozdílu. Spádování podkladu terasy se provádí vždy směrem od domu. V případě potřeby lze samotnou terasu vzhledem k naprosto minimální nasákavosti materiálu WPC instalovat i v rovině (u dřevěných teras by to vedlo k častější péči a/nebo významnému snížení trvanlivosti – tam se řeší vždy se spádem).

Terasa z materiálu WPC slouží dobře i ve větších výškách, foto Good Work

Terasová prkna WPC můžeme nalézt také ve větších výškách, na pochozích terasách na střechách budov nebo přímo na vyhlídkových terasách světových hotelů.

Důležitá poznámka – je třeba počítat s nárůstem celkové výšky terasy o výšku hranolů a prken WPC, u materiálů firmy Good Work například 5,5 cm (3 cm hranol a 2,5 cm prkno). Rozdílná bude také šíře prken, dle výrobce, dodavatele nebo modelu.

Příčné hranoly neboli nosiče, pak prkna, klipy, vruty …

Na připravený podklad volně umístěte nosiče, v případě vyspádovaného podloží je vyrovnejte pomocí plastových či gumových podložek. Nosiče jsou důležité nejenom proto, že tvoří podpůrnou konstrukci pro terasová prkna, ale současně pod nimi zajišťují cirkulaci vzduchu. V rámci této fáze montáže si hlavně pohlídejte správnou osovou vzdálenost instalovaných nosičů a mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte předepsanou dilatační spáru.

Pokládka WPC prken terasy, Woodplastic

Pokud máte položené a dokonale vyrovnané nosiče, nastává ta správná chvíle pro montáž terasových prken. Ještě než začnete s instalací, zkontrolujte jejich délku a v případě potřeby zarovnejte hrany. Tzv. skryté kotvení probíhá za pomoci nerezových klipů a vrutů. První prkno umístěte kolmo na nosič, přichyťte jej k jeho hraně za pomoci start klipu a připevněte nerezovým vrutem. Následující prkna pak uchyťte standardními klipy. Ty vsuňte do postranní drážky prkna a prostřednictvím vrutu je upevněte k nosiči. Prkno můžete v případě potřeby doklepnout do klipu gumovým kladívkem. Ve finále si označte přesahy na okrajích prken a odřízněte je.

Proč nepřichytit prkna jednoduše k hranolům vrutem skrz? Jde jednak o záležitost luxusního vzhledu bez „šroubů“, ale klipy přispívají také k větší životnosti terasy. Vrutem totiž nevytvoříme v prkně otvor, kam by se dostávala a držela voda.

Zakončovací lišty dílo vzhledově doladí

Zbývá instalace zakončovacích lišt, jimiž uzavřete otevřené boční strany terasy a zakryjete pohledy do „podpalubí“. Použijte přitom doporučené nerezové vruty, které umístěte podle typu, resp. velikosti lišty, a předpokládané zátěže. Otvory na vruty si předvrtávejte. Již zmíněnou výhodou WPC, a tudíž i většiny zakončovacích lišt je, že je lze v případě potřeby po zahřátí tvarovat. Terasu následně očistěte a zkontrolujte, zda vše lícuje a nic nechybí.

Terasa z WPC, včetně zakončovacích lišt a osvětlení - je dokončena (foto Woodplastic)

Několik z montážních návodů naleznete například zde, u českého výrobce WPC materiálů s 25-letou zárukou, firmy WPC – Woodplastic a.s. V podstatě každý významnější dovozce, prodejce, nebo výrobce by měl dokázat poskytnout doporučený montážní postup a cenné rady pro zdárné provedení vašeho díla.

Složitější terasy – nebojte se svěřit montáž odborníkům

Pokud ale plánujete terasu složitějších tvarů s množstvím detailů, kupříkladu kolem bazénu, vířivky nebo schůdků, je vždy rozumnější svěřit její montáž odborníkům. Někteří z prověřených výrobců kompozitních teras disponují vedle vlastního závodu také celorepublikovou sítí terasových center a zkušených certifikovaných montážních partnerů. Ti vám nejenom terasu profesionálně nainstalují, ale ještě předtím vypracují její návrh, pomohou s výběrem povrchů a barev a poskytnou vám i další cenné rady.

WPC terasa u bazénu, foto Good Work Složitější WPC terasa u bazénu, foto Good WorkKombinace WPC terasy, chodníku v patře se dřevem, foto Good Work

Užívání a „údržba“ terasy

Nyní už pravděpodobně znáte ten pocit, kdy usadíte poslední lištu, utáhnete poslední vrut, odfouknete smítko, odložíte vodováhu a s tichou radostí zkontrolujete výsledek práce svých rukou. Vytvořit něco vlastníma rukama a udělat to pořádně – téhle zkušenosti se nic nevyrovná!

Ne, nebylo to pro úplná nemehla, podle individuálních odlišností projektu jste museli zapojit svůj důvtip, trpělivost i um, ale při dodržení instrukcí a rad, jste odměněni – máte novou a velmi trvanlivou, téměř bezúdržbovou terasu. Obdiv manželky, uznání přátel a sousedů, a také ten pocit – tohle jsem zmáknul sám a udělal jsem to dobře!

A nejenomže je vaše nová terasa atraktivní a fortelně postavená. Navíc máte i jistotu, že její životnost bude díky tomu dlouhá a že dodavatel vám v případě potřeby uzná záruku.

Spokojené užívání terasy z WPC - foto Woodplastic

Po dokončení a zametení doporučujeme terasu omýt (stačí mýdlovou vodou) a důkladně ostříkat čistou vodou, zbavíte se tzv. filmu, který způsobuje zanechání mokrých stop. Pokud Vás zajímá více ohledně údržby a čištění teras z WPC materiálu, píšeme o tom zde.

Tipy navíc

Jako poslední důležité rozhodnutí je správná volba terasového nábytku, ideálně ratanové sestavy, dřevěné nebo z lehčích materiálů. Ocelové a těžké židle by mohly terasu při používání poničit (porýpat). Nábytek je dobré podlepit ochrannými filcovými prvky. WPC terasu nebudeme nikdy natírat, olejovat, nekonzervovat, stačí ji pouze čas od času omýt.

Věděli jste, že na teplotu prken terasy má vliv jejich barva, odstín ale také materiál? Ověřený rozdíl teploty povrchu vyznívá ve prospěch WPC terasových prken.

Použité fotografie:
– titulní, 1., 2., 3., 5., 6. a poslední fotografie, WPC – Woodplastic
– 4., 7. a obě foto mozaiky, Good Work.

Jaké jsou vaše terasy – pochlubte se nám

Pošlete nám své zkušenosti a fotografie nových teras z WPC do redakce. Připravujeme pro vás další články s ukázkami zajímavých teras u nás i ve světě.