Tepelná čerpadla: změny v dotacích od září 2023

1259
Tepelné čerpadlo DAIKIN EB-DLA04-08E3V3 u dřevem obložené stěny

V loňském roce u nás bylo instalováno přes 60 000 tepelných čerpadel[1], jejich prodej se tak oproti roku 2021 zdvojnásobil. Zhruba polovina pak byla instalována díky dotacím[2], které se budou od září měnit. Výrobce Daikin odpovídá na rostoucí poptávku novým monoblokovým tepelným čerpadlem (bez vnitřní jednotky) Daikin Altherma 3 M. Je cenově velmi výhodné a hodí se zejména pro projekty, kde je potřeba šetřit místem. Více v článku „Tepelná čerpadla: změny v dotacích od září 2023“.

Dotace na náhrady (starších) plynových kotlů jsou tu!

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září (po letní přestávce) do dalšího období s větším objemem prostředků: 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light. Žadatelé nově získají možnost vyměnit plynový kotel či jiné plynové topidlo (např. vafky) starší 20 let v rodinném domě za tepelné čerpadlo. Podmínkou této podpory bude aspoň částečně zateplený dům s tzv. energetickým štítkem budovy minimálně v úrovni D[3].

Stávající dotace na tepelné čerpadla

Vzduch-voda

Nízkopříjmové domácnosti[4] mohou stále čerpat tzv. kotlíkovou dotaci ve výši až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem teplé vody. Podpořeny budou projekty realizované od 1. 1. 2021. Vždy se však musí jednat o náhradu starého neekologického kotle na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy) a žádost musí být podána do 31. 8. 2024 včetně!

Ostatní zájemci mohou od září 2023 žádat o příspěvek na pořízení tepelného čerpadla ze zmíněného programu NZÚ, a to ve výši až 100 000 Kč. Letní přestávku mohou žadatelé využít k přípravě kvalitního projektu renovace jejich domu a výběru spolehlivého a prověřeného dodavatele.

Podpořeny budou rovněž projekty realizované od 1. 1. 2021, ale spektrum podpořených renovací je v NZÚ mnohem širší:

 • výměna kotle na tuhá paliva nižší než 3. třídy (žádost musí být podána do 31. 8. 2024 včetně!),
 • výměna lokálních topidel na pevná paliva (tedy např. kamen na uhlí), sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
 • výměna kotle na topné oleje,
 • výměna elektrického vytápění (pouze u zateplených rodinných domů s energetickým štítkem A až D! Netýká se památkově chráněných budov a rodinných domů, u nichž současně běží žádost o podporu na zateplení.)
 • výměna plynového kotle či jiného plynového topidla (např. vafky) staršího 20 let (pouze u zateplených rodinných domů s energetickým štítkem A až D! Netýká se památkově chráněných budov a rodinných domů, u nichž současně běží žádost o podporu na zateplení.)

Vzduch-vzduch (splitová klimatizace)

„Podporu z NZÚ je možné čerpat také na tepelná čerpadla vzduch-vzduch, tedy vestavné (splitové) klimatizace. Musí být však hlavním zdrojem vytápění v domě nebo bytě a splňovat energetickou účinnost v režimu vytápění alespoň A++. Podmínky pro čerpání dotace jsou stejné jako u tepelných čerpadel vzduch-voda, půjde však zejména o náhrady elektrického vytápění, kdy v domě chybí teplovodní rozvody,“ upozorňuje Vladimír Macháček zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků Daikin. Na klimatizaci určenou k vytápění můžete v rodinném domě získat podporu až 60 000 Kč.

Země-voda

Od září vzroste o 40 000 Kč podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou.

Trendy v oblasti tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo DAIKIN EB-DLA04-08E3V3 u rodinného domu

Dlouhodobě se výrobci tepelných čerpadel snaží o zvýšení energetické účinnosti svých zařízení a také rozsahu spolehlivého fungování s ohledem na venkovní teploty. Nově však odstartoval závod i v designu, chytrém ovládání a zmenšování.

„Výhodnou alternativou zejména pro stavby, v nichž nechcete nebo nemůžete zbytečně plýtvat prostorem, je tzv. monoblokové čerpadlo, kdy je kompresor i chladivový obvod umístěn v kompaktní venkovní jednotce, takže doma už žádnou vnitřní jednotku nepotřebujete. Toto tepelné čerpadlo můžete napojit rovnou na vnitřní systém vytápění – buď na podlahové topení nebo konvektory, případně na zásobník pro ohřev teplé vody (boiler),“ uvádí Vladimír Macháček ze společnosti Daikin.

Daikin Altherma 3 M je první monoblok Daikin třetí generace, který se může pochlubit novým designem, nižší hlučností a ekologičtějším chladivem R-32. Samozřejmostí je intuitivní ovladač, který získal řadu ocenění za design, nebo možnost ovládání prostřednictvím aplikace ve vašem chytrém telefonu. Kotlíková dotace (v maximální výši 180 000 Kč) tak pokryje převážnou část nákladů spojených s pořízením tohoto čerpadla.

Tepelné čerpadlo DAIKIN EB-DLA04-08E3V3 na pultové střeše rodinného domu

Monoblok tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 M

 • Kompaktní rozměry venkovní jednotky, bez vnitřní jednotky
 • Energetická třída až A+++
 • Provoz až do venkovní teploty -25 °C
 • Teplota výstupní vody 55 °C při venkovní teplotě -15 °C
 • K dispozici v provedení 4, 6 a 8 kW
 • Vhodné zejména pro menší novostavby nebo rekonstrukce novějších objektů

Tepelné čerpadlo DAIKIN EB-DLA04-08E3V3 u cilové zdi

[1] Zdroj: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2023/3/Tepelna-cerpadla-2010-2022.pdf

[2] Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20230630_Program-Nova-zelena-usporam-ma-letni-prestavku

[3] Netýká se památkově chráněných staveb a rodinných domů, kde je současně zažádáno také o podporu na zateplení.

[4] Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo žadatel či některý z členů jeho domácnosti pobíral v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení. Zdroj: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/#grant-10290