Jak prodloužit životnost kotle? Rozhoduje kvalita vody

1674
Kotel Therm výrobce Thermona s intewgrovaným zásobníkem TUV

Moderní kotle mají sice malou spotřebu plynu, a tedy nízké provozní náklady, jejich opravy se ale mohou prodražit. Proto je nejlépe jim předcházet – ať už pravidelnými servisními prohlídkami, nebo použitím ochranných prvků, například vodních filtrů.

Nekvalitní voda moderním kotlům nesvědčí – co to znamená a jak ji ověřit?

Moderní kotel potřebuje ke svému správnému fungování zemní plyn, elektrickou energii a vodu. Zatímco zemní plyn i elektrická energie jsou normované a pečlivě hlídané komodity, snížená kvalita vody může časem zapříčinit zanášení kotle.

Nejčastějším problémem u ohřevu teplé užitkové vody (TUV) je její vysoká tvrdost, v případě topné vody mohou kotel poškodit hlavně nečistoty v systému.

Zásobník TUV zcela zanesený vodním kamenem

Obrázek: Zásobník TUV zcela zanesený vodním kamenem, vyloučeným z „tvrdé“ užitkové vody s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.

Zda máte tvrdou vodu, můžete ověřit pomocí k tomu určeného domácího testu, nebo i jednodušeji: v případě, že musíte často odvápňovat rychlovarnou konvici, máte „tvrdou“ vodu s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek. „Pokud jsou teplosměnné plochy kotle zaneseny vodním kamenem, neznamená to hned fatální poruchu kotle, ale postupem času se snižuje jeho účinnost, což vede k vyšší spotřebě plynu. Uživatel to pozná mimo jiné tak, že kotel ohřeje, při stejném průtoku, vodu na nižší teplotu, než odpovídá teplotě jeho nastavení,“ upozorňuje Martin Novák, technický ředitel firmy Thermona, největšího tuzemského výrobce plynových kotlů.

Trubková spirála výměníku kondenzačního kotle zanesená kalovými usazeninami

Obrázek: Trubková spirála výměníku kondenzačního kotle zanesená kalovými usazeninami z topného systému, které se postupně „napekly“ na její vnitřní povrch. Usazeniny bránily v odvodu tepla z povrchu výměníku, čímž došlo k lokálnímu přehřátí a následnému prasknutí trubky.

Výměník atmosférického kotle jehož trubková část byla silně zanesená vodním kamenem a usazeninami

Obrázek: Výměník atmosférického kotle, jehož trubková část byla silně zanesena vodním kamenem a usazeninami, které zcela znemožnily přenos tepla do topné vody. Následně došlo k přehřátí a deformaci celého výměníku.

Řešení je několik

Kotel není třeba hned měnit, zanesený výměník se dá vyčistit propláchnutím speciálním roztokem, mnohem snazší je ale jeho zanášení předcházet: buď instalací vodního filtru před přípojku ke kotli, nebo snížením požadované teploty vody například na 45 °C, kdy dochází pouze k minimálnímu usazování vodního kamene. Zejména u kotlů s průtokovým ohřevem, kde teplou vodu ihned spotřebujete, to má i ekonomický efekt: Je lepší ohřát více vody na nižší teplotu než méně vody na teplotu například 70 °C a potom ji v baterii opět ředit studenou.

Výměník kondenzačního kotle zanesený nečistotami z topné vody

Obrázek: Výměník kondenzačního kotle zanesený nečistotami z topné vody

Vytápěcí okruh kotle

Na kvalitu vody je citlivý i druhý, vytápěcí okruh kotle. Zatímco při ohřevu TUV proudí do systému neustále nová, čistá voda, voda v topném okruhu se často nemění po celou dobu životnosti kotle. To s sebou nese úskalí v podobě jejího znečištění z rozvodů nebo topných těles, jimiž protéká.

Oběhové čerpadlo zanesené kalovými nečistotami z topného systému

Obrázek: Oběhové čerpadlo zanesené kalovými nečistotami z topného systému. Vlivem usazování nečistot došlo k zadření kluzných ložisek čerpadla.

Odlučovač kalů vyčistí topný systém, pomůže i chemie

Z vnitřních částí topného systému se do vody mohou uvolňovat drobné kovové i nekovové nečistoty, které jsou zanášeny do kotle. „Moderní kotle jsou vybavené úspornými oběhovými čerpadly, ale ty jsou citlivé na kvalitu vody a přítomnost magnetických částeček rzi je může poškodit. Proto doporučujeme před vstupem do kotle instalovat odkalovač nečistot topné vody,“ uvedl Martin Novák.

Odkalovač spolehlivě separuje z vody nečistoty a kaly, které mohou způsobit zanášení a ucpávání potrubí, a hlavně výměníků kotlů. Je vhodné instalovat odkalovače, které jsou vybaveny i magnetem, jenž zachycuje drobné kovové částice a chrání právě oběhová čerpadla. Zachycené nečistoty mohou být jednoduchým způsobem odstraněny přes vypouštěcí ventil, a to za minimálního přerušení provozu zařízení. Tímto způsobem lze účinně odloučit i nejjemnější pevné částice řádově od 10 μm tak, že výsledkem je čirá kapalina.

V případě výměny kotle při zachování starých topných systémů je toto zařízení naprosto nezbytné, jinak může dojít k poškození komponent nového kotle i následnému neuznání záruky výrobcem. Ceny separátorů nečistot se pohybují od dvou tisíc korun, ale jejich instalace dokáže ochránit kotel před poruchou za desetitisíce.

Pro dlouhodobou ochranu kotle a celého topného systému je kromě účinné filtrace dále vhodná také aplikace ochranných chemických prostředků doporučených výrobcem kotle, které upravují kvalitu vody v systému a zabraňují vzniku koroze či usazenin.

Video o údržbě kotle technikem napoví

Zajímá Vás více o údržbě plynových kotlů? můžete se podívat na jedno z videí.