Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. Lepší ochrana spotřebitelů, vyšší transparentnost

139
Ubytování, pronajímání apartmánů, jídelní stůl, ilustrační foto

Ve čtvrtek 29. února 2024 byla na plenárním zasedání schválena nová pravidla EU, ke shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Nová pravidla mají za cíl zlepšit sběr a sdílení dat od hostitelů a online platforem. Pro tyto účely budou ustaveny jednotné databáze v podobě registračních systémů pro hostitele. Sdílená data budou sloužit k lepšímu přehledu o službách a trhu krátkodobých pronájmů a také k přijetí účinných a vhodných opatřeních souvisejících se sektorem krátkodobého pronájmu. Více v článku „Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. Lepší ochrana spotřebitelů, vyšší transparentnost „.

Nová pravidla zlepší transparentnost ohledně identifikace a činností hostitelů krátkodobého ubytování, což usnadní jejich registraci a pomůže předcházet nelegálním nabídkám. To oceňuje je i europoslanec Ondřej Kovařík: „Osobně vítám nové nařízení, přispěje ke zvýšení transparentnosti v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Mezi jeho přínosy patří zlepšená ochrana spotřebitelů, kteří využívají tyto služby a nastavení rovných podmínek mezi různými poskytovateli ubytování. Navíc tento návrh pomůže veřejným orgánům zajistit vyvážený rámec pro krátkodobé pronájmy a oblasti cestovního ruchu.“ Návrh také upravuje nařízení tak, aby nedošlo k nárůstu nákladů pro hostitele ani k omezení nabídky pro spotřebitele.

Registrace hostitelů i jejich nemovitostí

Nařízení přinese změny pro poskytovatele ubytování a online platformy, které ubytování zprostředkovávají. Ty se týkají především způsobu, jakým musí platformy fungovat a jaké informace musí sdílet s veřejnými orgány. Zavádí harmonizované požadavky na registraci hostitelů a krátkodobě pronajímané nemovitosti, včetně udělení registračního čísla pronajaté jednotky. S rostoucím významem online služeb a sdílené ekonomiky stoupá počet krátkodobých pronájmů ubytování, často přes online platformy. Avšak chybí jednotná pravidla pro sběr a sdílení údajů mezi těmito platformami a veřejnými orgány.

„To způsobuje různé a obtížné postupy na úrovni jednotlivých zemí, což komplikuje získání potřebných informací. Navíc data nejsou vždy spolehlivá, protože nemovitosti nejsou systematicky registrovány a platformy nesdílí údaje. Nové nařízení by mělo nahradit tyto rozdílné přístupy jasným a jednoduchým rámcem, který zlepší registraci hostitelů a standardizuje výměnu údajů. To by mělo zvýšit transparentnost pro veřejné orgány a snížit administrativní zátěž pro platformy a hostitele,“ dodává Kovařík.

Platnost nového nařízení a využití dat

Nařízení má vstoupit v platnost 18 měsíců po schválení a přinese jednotnost pravidel, transparentnost a ochranu zájmů hostitelů a uživatelů online platforem. Data z tohoto návrhu budou přispívat k turistickým statistikám Eurostatu a budou využita v plánovaném evropském datovém prostoru pro cestovní ruch.