Vybíráte klimatizaci? Jaké parametry sledovat

453
Klimatizace ilustrační foto

Účinnost ve vysokých teplotách, wifi nebo zvlhčování vzduchu. Co sledovat při výběru klimatizace?

Efektivnímu ochlazení domácnosti či kanceláře pomocí klimatizační jednotky předchází její pečlivý výběr. Zatímco některá klíčová kritéria se týkají prakticky všech klimatizací, jiná mohou i přes svoji volitelnost přinést vyšší komfort. Jaký výkon tedy u klimatizace volit? Kdy se soustředit na účinnost jednotky? Jak pomocí chytrých funkcí měnit intenzitu chlazení podle venkovních teplot? A vyplatí se u klimatizační jednotky hledat funkci zvlhčování vzduchu? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek „Vybíráte klimatizaci? Jaké parametry sledovat“.

Typy klimatizací

Ať už se člověk při výběru klimatizace rozhodne pro mobilní či stacionární (nástěnnou), takzvanou splitovou jednotku – hlavním kritériem, které by ho mělo v prvé řadě zajímat, je výkon.

Obecně sice platí, že pro větší prostory se více hodí stacionární splitové klimatizace, zatímco mobilní se doporučují do jednotlivých místností či menších domácností. Oba druhy nicméně mohou nabídnout výkon, který zvládne ochladit větší či menší prostor.

Ve finále pak záleží, zda chce uživatel například u mobilní klimatizace stejně otevírat okno, aby měl ze zařízení kam odcházet teplý vzduch. Místnost tím ale není dostatečně zaizolovaná a teplý vzduch proudí zvenku do interiéru, takže se účinnost chlazení snižuje,“ říká Karel Kincl, produktový manažer společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem klimatizačních zařízení.

Výpočet potřebného výkonu, atributy rozhodování, příklad

Pro zmíněný výpočet ideální hodnoty výkonu vzhledem k velikosti klimatizovaného prostoru pak podle něj existuje jednoduchá poučka. „Pro udržení komfortní teploty v prostoru o objemu jeden metr krychlový je zapotřebí zhruba výkonu o hodnotě 30 wattů. Tuto orientační hodnotu však mohou ovlivnit i vedlejší faktory, kterými jsou například způsob tepelné izolace dotyčného prostoru nebo rozdílná intenzita slunečního záření daná orientací oken.

Zároveň platí, že pokud uživatel do budoucna plánuje klimatizovaný prostor zvětšovat, měl by z hlediska výkonu počítat s určitou rezervou,“ uvádí Karel Kincl.

Uveďme si příklad u výběru klimatizační jednotky pro místnost o rozměrech 5×8×2,5 metru, tedy prostoru o objemu 100 m3, pro který se jako ideální jeví klimatizace o výkonu zhruba 3 kilowatty. U některých jednotek se jejich výkon udává v Btu za hodinu, ve výše uvedeném případě by tak klimatizace měla dosahovat zhruba 10200 Btu za hodinu.

Účinnost v tropických teplotách

Při výběru klimatizační jednotky je také potřeba brát ohled na teplotu venkovního prostoru, ze kterého bude spotřebič čerpat vzduch k ochlazení. Ta neodpovídá pouze číslu, které ve zpravodajství sdělují meteorologové, ale závisí i na poloze venkovní části jednotky. Tedy jak moc je vystavená slunečnímu záření nebo jestli jsou v jejím okolí nějaké lesklé povrchy, které by intenzitu slunečního záření stupňovaly.

Klimatizace - vnější jednotka (zdroj Enbra)

S růstem venkovních teplot během nejteplejších částí léta totiž klesá u některých starších modelů jejich energetická účinnost. K úspěšnému ochlazení vnitřního prostoru nepomůže ani navýšení příkonu spotřebiče. Tento potenciální problém již prakticky běžně eliminují současné nové modely, které disponují stoprocentním chladícím výkonem i při 50 °C. Právě hodnota účinnosti při vysokých teplotách je tak dalším významným atributem, kterou by měl uživatel při výběru sledovat.

Chytré funkce s wifi připojením

Zatímco výkon a účinnost jsou nezbytnými atributy každé klimatizace, poněkud odlišně je tomu u připojení zařízení k internetu.

Wi-Fi modulem sice nejsou v současnosti vybaveny všechny jednotky, tato funkce nicméně poskytuje uživateli větší komfort. Samozřejmostí je v tomto směru možnost propojení s mobilní aplikací, a tedy ovládání klimatizace odkudkoliv, což uživatel ocení například při návratu do déle neobývané domácnosti. Aplikace zároveň umožňuje vytvářet například týdenní časové rozvrhy, podle kterých se klimatizace zapíná a vypíná, a to na základě toho, kdy obvykle v klimatizovaných prostorech pobývají členové domácnosti.

Krokem navíc kromě wifi modulu je pak možnost připojit klimatizaci k systému chytré domácnosti. „V takovém případě je možné klimatizaci propojit s domácím termostatem a regulovat teplotu dle potřeby. Velmi pokročilým řešením je v tomto směru navázání teplotních podmínek v interiéru na teplotu venkovní. Rozdíl mezi ochlazovaným a neklimatizovaným prostředím by totiž měl být maximálně 7 °C. Klimatizace připojená k chytré domácnosti toto může zohledňovat a teplotu regulovat podle exteriéru tak, aby přechody mezi oběma prostředími byly pro uživatele příjemné a nedocházelo k výrazným teplotním změnám,“ doplňuje Karel Kincl.

Funkce zvlhčování vzduchu s výhodou, filtrace vzduchu

Jednou z často zmiňovaných výtek proti klimatizacím je, že způsobují vysoušení vzduchu v interiéru. Výrobci se proto na tento fakt snažili sami reagovat a řada současných jednotek na trhu je proto opatřena vlastním zvlhčovačem.

„Řada lidí si dříve kupovala samostatné zvlhčovače, nyní však i tato potřeba odpadá. Zabudování funkce zvlhčování vzduchu v klimatizační jednotce je dalším krokem pro větší uživatelský komfort. Zároveň ale platí, že i v tomto případě všeho moc škodí. Příliš vysoká vlhkost přesahující 60 procent totiž představuje vhodné prostředí pro výskyt nežádoucích mikroorganismů, kterými jsou například různé plísně či bakterie. V tomto opět může pomoci propojení s chytrým domácím termostatem, který může kvalitu vzduchu v interiéru efektivně regulovat,“ uzavřel Karel Kincl.

Klimatizace za předpokladu správného užívání a údržby zajistí čistý vzduch a antibakteriální prostředí. Využívají filtry, které zachytávají prachové částice a bakterie. Ocení to zejména lidé s dýchacími potížemi nebo s alergiemi.

Výhody využitelné také v zimě – vytápění klimatizací

Součástí dnešních klimatizací bývá výkonné tepelné čerpadlo. Vzduch lze tedy ochlazovat, ale také ohřívat. Princip tepelného čerpadla vzduch–vzduch v klimatizaci znamená, že nedochází k topení elektrickou energií, ale je využívána k pohonu klimatizace. Jde o poměrně šetrný a ekologický způsob vytápění, kterým v našich podmínkách současné modely standardně zvládnou vytopit místnost až do venkovních -20 °C (opět s přihlédnutím k zateplení a podmínkám konkrétního objektu).

Výhody vytápění klimatizací

 • Rychlost vytápění. Klimatizace začne ohřívat vzduch hned po zapnutí, stejně tak po vypnutí nemá oproti mnohým jiným zdrojům tepelnou setrvačnost.
 • Energetická účinnost (šetrnost) a s tím spojená vyšší ekologičnost. Klimatizace zvládne při stejné spotřebě energie zhruba 3x více topného výkonu oproti běžnému elektrickému topení.
 • Plusem je ve srovnání také vysoký uživatelský komfort, zajištěný například časovačem či dálkovým ovládáním, nebo zmíněným napojením na chytrou domácnost.
 • Obousměrný provoz – v létě chlazení, v zimě vytápění.
 • Relativně nízká cena.

Nevýhody (vytápění) klimatizací

 • Při montáži nutnost menšího zásahu do objektu, u splitových jednotek také část umístěná venku.
 • Proudění vzduchu může být někomu nebo při nevhodném nastavení nepříjemné.
 • Může být příliš suchý vzduch.
 • Nutnost pravidelné údržby.
 • Teplo se drží více u stropu.
 • Hlučnost.
 • Případný nižší výkon při extrémně nízkých venkovních teplotách.