Modernizace skleněných fasád budov je klíčem k energetické udržitelnosti

1073
Budova Castellana 77, Madrid, Španělsko 40797556743

Svět se stále více zajímá o vytvořené prostředí a jeho vliv na spotřebu zdrojů. Skleněné budovy získávají čím dál tím větší popularitu u politiků i územních plánovačů. Mnoho expertů poukazuje na spotřebu energie k vytápění či chlazení skleněných mrakodrapů postavených v 70. a 80. letech – a tato čísla srovnávají s dnešními očekáváními týkající se energetické účinnosti. Více v článku „Modernizace skleněných fasád budov je klíčem k energetické udržitelnosti“.

Otázkou je, zda je takové srovnání fér. Je to podobné jako poměřovat 40 či 50 let staré dieselové auto s moderním elektrickým hybridem. Skleněné technologie v uplynulých desetiletých pokročily stejně jako automobilové motory, zejména pokud jde o tepelný výkon. Dnešní vlastnosti zasklení slibují, že se do budoucna u budov zasadí významnou měrou o snížení spotřeby energie a emisí oxidu uhličitého.

Zákaz v New Yorku? Ne tak úplně

Tato otázka se dostala do popředí zájmu v loňském roce, kdy newyorský starosta Bill de Blasio oznámil plán „na zákaz skleněných a ocelových mrakodrapů, které tolik přispěly ke globálnímu oteplování…díky tomu už nemají místo v našem městě, ani na naší Zemi.“

Mnohem méně pozornosti se věnovalo vysvětlení Marka Chamberse, ředitele kanceláře starosty pro udržitelnost, během stejné tiskové konference, který řekl: „Neznamená to, že budovy již nemohou používat sklo.“ Ve skutečnosti, De Blasio v dalším vyjádření uvedl: „Pokud chce společnost postavit velký mrakodrap, může použít hodně skla – je ale nutné, aby podnikla ostatní kroky potřebné ke snížení emisí.“

Toto je ve zkratce hlavní problém. Sklo není ze své podstaty energeticky neúčinné, pokud je správně ošetřeno a nasazeno. Kritika vyjádření starosty de Blasia později přišla z úst Gregga Pasquarelliho, partnera ve studiu SHoP Architects, který napsal: „Myslím, že se starosta snažil říct, že musíme být zodpovědnější a uvědomělejší ohledně použitých materiálů pro stavbu budov, aby byly co nejefektivnější. Z hlediska výkonu můžete udělat energeticky velmi efektivní, a naopak i velmi neefektivní skleněnou budovu, nicméně to stejné platí pro stavbu z cihel.“

Udržitelné skleněné fasády

Pro majitele budov, zejména těch, které mají skla první generace, je modernizace skleněných fasád a obvodových plášťů cestou udržitelnější budoucnosti. Zpráva průmyslového sdružení Glass for Europe z loňského roku poskytuje jasnou představu o potenciálu úspor energie a snížení emisí uhlíku v terciárním sektoru.

Ze zprávy vyplývá, že pokud by budovy v Evropské unii přešly na vysoce výkonné zasklení, do roku 2030 by jejich energetická spotřeba klesla o 29 % za rok, což odpovídá 75,5 milionu tun ropného ekvivalentu. Mezitím by se emise snížily o 28 %, což by ročně snížilo emise oxidu uhličitého o více než 94 milionů tun.

Tyto výhody odrážejí zlepšení jak izolačních vlastností (hodnoty Uw), tak schopnosti zabránit tepelným ziskům (hodnoty g) v moderním skle. Průměrný izolační výkon Uw stávajícího stavebního fondu v EU je 3,4 W / m2K zatímco dnešní běžně dostupná trojskla jsou s výkonem Uw = 0,9 W / m2K Uw čtyřikrát efektivnější. Skleněné fasády lze přizpůsobit požadavkům zákazníka na hodnotu g, což zajišťuje optimální rovnováhu mezi tepelným ziskem a izolací.

Ušetřit energii s přístupem k dostatku přirozeného světla, české příklady

Každoročním vlnám veder po celé Evropě odpovídá poptávka po chlazení budov, potřeba modernizovat fasády se objevuje čím dál tím více. Mnoho stavebních developerů se namísto vyčkávání rozhodla pustit do práce.

V Praze je příkladem památkově chráněná budova Walter, která vznikla přestavbou jednoho z objektů ve stejnojmenném areálu dřívějšího podniku na výrobu leteckých motorů v pražských Jinonicích.

S ohledem na potřebu vyhovět současným tepelně technickým standardům a zároveň splnit požadavky kladené na památkově chráněné objekty bylo při rekonstrukci vybráno sklo firmy Guardian. Pro zachování původního vzhledu nemohlo být použito exteriérové stínění, zvolené protisluneční sklo SunGuard SN 70/41 je proto nejlepší volbou s ohledem na účinné omezení solárních zisků a přirozený vzhled a nízkou odrazivost, takže se velmi přibližuje vzhledu (původního) historického industriálního zasklení.

Sídlo Severomoravských vodovodů a kanalizací v Ostravě (SmVaK)

Skly společnosti Guardian Glass je také osazeno zrekonstruované sídlo Severomoravských vodovodů a kanalizací v Ostravě (SmVaK). Rekonstrukce byla dokončena před 8 lety a proměnila budovu v moderní stavbu odpovídající současným nárokům na energetickou úspornost, vybavenost i bezpečnost.

Instalace nové fasády s protislunečními skly SunGuard SN 62/34 s příjemným neutrálním vzhledem objekt zhodnotila nejen vzhledově, ale také přinesla uživatelům lepší tepelný komfort a majiteli budovy pomohla snížit nároky na vytápění a klimatizaci.

V celoprosklené fasádě jsou zajímavě vyřešeny parapety – ty jsou osazeny stejnými průhlednými izolačními skly jako průhledné části fasády. Společné se světlým pozadím za parapety vyniká v určitých úhlech pohledu třírozměrný dojem celé fasády.

Madrid, Castellana 77 – o 33% méně spotřebovaných energií

Budova Castellana 77, Madrid, Španělsko 33886872018

V Madridu, kde jsou vysoké požadavky na protisluneční ochranu, byla v obchodní čtvrti Azca rekonstruována budova Castellana 77 postavená v 70. letech minulého století. Po rekonstrukci získala obálka budovy hodnocení LEED Platinum s přispěním použitých skel Guradian Glass. Castellana 77 spotřebovává až o 33 % méně energií v porovnání s konvenčními stavbami se stejnou užitnou plochou a stejným povrchem fasád, přitom 95 % uživatelů uvnitř objektu má dostatek přirozeného denního světla a přímý výhled do okolí.

Budova Castellana 77, Madrid, Španělsko 33886875348

Je zřejmé, že neexistuje jedno univerzální řešení na výměnu zasklení desítky let starých objektů, kde jsou použity různé typy skel a různé fasádní systémy. V některých případech bude možné jednoduše vyměnit izolační sklo ve stávajících okenních rámech nebo v sloupko-příčkových fasádách. Jindy, pokud izolační sklo vystřídá původní jednoduché sklo nebo izolační trojsklo nahrazuje dvojsklo, bude potřeba osadit fasádu novým profilovým systémem, který pojme větší zástavbové tloušťky skel.

Budova Castellana 77, Madrid, Španělsko 46974666674

Výhodná investice

Jisté je, že majitelé budov si díky investicím do nejnovějších, vysoce výkonných skel budou užívat mnoha výhod. Moderní zasklení nejen pomůže šetřit energii a snižovat emise uhlíku, ale také zvýší hodnotu budovy.

Je pravda, že v budovách označovaných „green building“ s certifikacemi typu LEED nebo BREEAM, se dosahuje vyššího nájemného než v ostatních budovách,“ uvedl marketingový ředitel pro Guardian Glass v Evropě Andrey Stolney. „Vyzdvihnutí energetické účinnosti budovy je dobrým marketingovým tahem. Nehledě na to, že energetické regulace v Evropě se týkají renovací i nových budov. Stručně řečeno, modernizace skla u staré budovy není žádný volitelný nadstandard, jedná se o ekonomickou nutnost,“ uzavřel Stolney.