Různé příčiny rosení plastových oken přehledně

1027
Deceuninck foto ik201708150037_1537950363

V topné sezoně a nejčastěji v chladnějších částech roku se může objevovat zvýšená vlhkost v interiéru a s ní souvisí také orosená okna. Pojďme se podívat na různé příčiny a okomentovat si je v článku „Různé příčiny rosení plastových oken přehledně“.

Rosení neboli kondenzace vzniká vlivem prostředí, tento jev přímo souvisí s pohybem, teplotou a vlhkostí vzduchu. Pro zjištění příčiny kondenzace a pro její případné odstranění je nutné přesně zjistit, kde se vytváří. Podíváme se nyní přehledně na nejčastější místa kondenzace:

Kondenzace na izolačním skle z interiéru

Rosení oken - kondenzace na okenní tabuli a rámu okna (ilustrační foto Fotolia)

Tento jev bývá často chybně přičítán špatné kvalitě okna nebo jeho zabudování. Příčina vždy souvisí s parametry vnitřního prostředí. Je nutné si uvědomit, že každá domácnost produkuje vlhkost, a pokud není dostatečně odváděna z interiéru, kondenzuje na nejchladnějších površích, což je často ve spodní části okna. U moderních plastových oken, která splňují požadavky nejnovějších norem a jsou ve standardním vnitřním prostředí, k povrchové kondenzaci nedochází.

Pochopitelnou výjimkou pak bývá například okno v koupelně, kde po vysprchování nebo koupání je zvýšená vzdušná vlhkost a tato se vysráží nejen na chladnější okenní tabuli. Patrná bývá také na stropě, stěnách, obkladech. Řešením je opět včasné vyvětrání vzduchu a vlhkosti z interiéru, ideálně ihned po jeho vzniku.

Rosení oken - vysoká kondenzace na okenní tabuli (ilustrační foto Inoutic)

Kondenzace na izolačním skle z exteriéru

Tento jev ukazuje na velmi dobré tepelněizolační vlastnosti okna. Venkovní strana skla se neprohřívá vnitřní teplotou a má stejnou teplotu jako venkovní prostředí. Ani v tomto případě se nejedná o závadu, ale o přirozený jev v důsledku proměnlivého počasí.

Kondenzace v meziskelním prostoru

Co však dělat, když kondenzaci najdeme třeba mezi zasklením? Tato velmi vzácná kondenzace ukazuje na vadu izolačního skla, příčinou může být netěsnost ve spojení skel nebo mechanické poškození. Tuto závadu lze reklamovat, ale pozor na záměnu s kondenzací na vnitřním nebo venkovním povrchu izolačního skla.

Kondenzace ve funkční spáře

Kondenzace ve funkční spáře okna (prostor mezi křídlem a rámem) může mít více příčin. Může se například vytvořit i při větrání, kdy vnitřní vlhký vzduch kondenzuje ve funkční spáře nebo může vznikat při posunutých geometrických parametrech okna (např. svěšení křídla atd.), vliv může mít třeba i poškozené těsnění, chybně umístěné kování nebo špatně provedené napojení okna na ostění. „Řešení tohoto problému je dobré přenechat odborníkům, kteří zjistí přesnou příčinu kondenzace,“ uvádí Radek Pergler, technický a produktový manažer společnosti Deceuninck a dodává: „A následně jsou schopni zjištěnou příčinu odstranit.“