Co dál, co dělat, když dodavatel energií skončí? Je tu tzv. DPI

684
Energie, žárovky, žhavení - ilustrační foto (Pixabay)

Turbulentní doba světových politických tlaků, různých ekonomických zájmů a Covid vlivů ekonomické stabilitě nepřeje, dlouhodobé jistoty kvapem mizí. Dopad to má na výkyvy cen (můžeme říci spíše všeobecné a opakované zdražování), a jedním ze zasažených je také trh s energiemi. Podrobněji se na téma energií a nejistot podíváme v dnešním článku „Co dál, co dělat, když dodavatel energií skončí? Je tu tzv. DPI“.

Trh s energiemi v České republice tvoří několik subjektů: výrobci energií, provozovatel distribuční soustavy (tři hlavní provozovatelé), provozovatel přenosové soustavy (ČEPS a vedení 400kV, 220kV a 110kV), operátor trhu s elektřinou, Energetický regulační úřad (ERÚ), burza (organizuje trh s elektřinou), a samozřejmě několik desítek obchodníků s energiemi. Na straně odběratelů pak menší soukromé subjekty (např. domácnosti), společnosti nebo například menší obce. Odběratel má na základě smluv s obchodníkem právo na dodávky energií v odpovídající kvalitě. Co se však stane, pokud se obchodník dostane do problémů a rozhodne se skončit, prostě takzvaně zkrachuje nebo ukončí činnost?

Krach obchodníka s energiemi

Obchodník s energiemi musí mít vlastní platnou licenci k obchodování na velkoobchodním i maloobchodním trhu s energiemi. Zároveň musí obchodní transakce ohlašovat operátorovi trhu. Obchodník podniká samozřejmě za účelem dosahování zisku. Přesto mohou nastat situace, kdy z různých důvodů obchodník vyhlásí ukončení dodávek energií, lidově řečeno krachne, zkrachuje, vyhlásí úpadek nebo ukončení své činnosti. V historii České republiky se to už několikrát stalo. Může se přitom jednat o menší licencované obchodní společnosti se stovkami až jednotkami tisíc klientů, ale také třeba větší společnosti s milionem klientů.

Co dělat, pokud přijdu náhle o dodávky energií nebo můj dodavatel energií skončí?

Co dělat, pokud nastane situace, kdy přijdeme o dodávky energií z důvodů na straně obchodníka (nejedná se tedy o technickou poruchu dodávek, živelnou pohromu apod.)? O nepřetržitou dodávku elektřiny nebo plynu se dle zákona postarají dodavatelé poslední instance (DPI).

V České republice to jsou tři velké společnosti, které provozují distribuční síť v daném regionu. V Praze a okolí se v případě elektřiny jedná o společnost Pražská energetika (PRE), v jižních Čechách, části Vysočiny a na jihu Moravy společnost E.ON a v nemalém zbytku země je distributorem ČEZ.

V případě plynu je to v Praze Pražská plynárenská, na jihu Čech E.ON a ve zbytku republiky společnost Innogy.

DPI je nástrojem, který chrání spotřebitele právě v případě úpadku dodavatele energií. Jeho role nastupuje v této situaci okamžitě a automaticky. Energie od něj lidé však mohou odebírat nejdéle půl roku. Během této doby si mohou vybrat nového dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. Může jim být jak společnost poslední instance, nebo společnost jiná.

Bankroty dodavatelů energií v ČR

V době, kdy vydáváme článek, zapisuje moderní historie další krach dodavatele energií ve velkém rozsahu – společnost Bohemia Energy vyhlásila 13.10.2021 ukončení veškerých dodávek energií pro své smluvní klienty a ponechala přibližně milion zákazníků dodavatelům poslední instance.

Bohemia Energy - Nový vzhled faktur

Jako důvody nezvládnuté situace v turbulentní době, po více než 15 letech fungování společnost uvedla, přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, ceny obou dodávaných komodit třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Dále spekulace s emisními povolenkami, klesající dodávky plynu z Ruska, tlak na zprovoznění nového plynovodu Nord Stream 2 a další vlivy.

Naše země si také pamatuje dosud největší bankrot energetické společnosti – krach obchodníka s elektřinou v listopadu 2008, společnosti Moravia Energo, za níž zbyl dluh 4,6 miliardy korun. A samozřejmě další jednotky ukončení činností menších společností. Pro všechny tyto případy byl zřízen institut DPI.

Co dělat, pokud jsem v režimu DPI a musím náhle reagovat?

Dodavatelé poslední instance jsou na tuto situaci připraveni. Už v minulosti tento úkol splnili několikrát a vždy tuto situaci zvládli. Situaci monitoruje také ERÚ, OTE, v případě velkých bankrotů a počtů poškozených klientů také stát (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Může se to zdát poněkud paradoxní, ale je třeba dostát svým závazkům i vůči krachlému poslednímu dodavateli (nyní například Bohemia Energy) – nelze přestat platit své závazky vyplývající z uzavřených smluv. Novou nabídku a podmínky předloží DPI klientovi v řádu dnů až týdnů (obvykle rychlost kontaktování záleží také na velikosti kmene klientů, který k DPI přechází).

Závěrem ještě upozorníme, že krach skupiny společností kolem Bohemia Energy (také Europe Easy Energy, X Energie (též dřívější Akcenta Energie), Amper Market, Comfort Energy, nedávno ukončená slovenská Slovakia Energy, česká Energie ČS, případně BEplan finanční plánování s.r.o.), nemusí být ani v letošním post-Covidovém roce poslední, následovat mohou i další společnosti.

Pokud chcete inspiraci, z jakých společností lze vybírat pro dodávky elektřiny, seznam je například zde (aktualizace probíhá nárazově). Napomoci mohou také různé online srovnávače tarifů. Každopádně, v turbulentní době doprovázené ukončeními činností větších společností, jsou fungující společnosti extrémně zahlcené zájmem „nových“ klientů. Některé dokonce příjem nových žádostí pozastavily, buď celkově, nebo online formuláři, případně pouze dočasně nestíhají.

Očekávaný cenový vývoj pro klienty v režimu DPI

Ohledně budoucích cenových očekávání klientů v režimu DPI použijeme citaci z tiskové zprávy ERÚ z 13.10.2021: „Cena, za kterou DPI bude energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. Většího zdražení se tak v rámci DPI mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou.“