Zdražování energií může urychlit obnovu kotlů

Ceny energií v posledních týdnech rostou. Po zdražení burzovní ceny elektrické energie přišel na řadu i plyn. Na tříletém maximu je také cena uhlí. Zdražení těchto surovin nejvíce pocítí majitelé starých a neekonomických kotlů. Více v článku “Zdražování energií může urychlit obnovu kotlů.

Nové technologie přináší úspory

Rozdíly v účinnosti kotlů i jejich spotřebě mohou být zásadní. “Pokud srovnáme například účinnost atmosférických plynových kotlů, které se prodávaly až do září 2015, s kondenzačními kotli, je to skok řádově v desítkách procent,” uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, největšího českého výrobce plynových kotlů.

Přitom účinnost není podle Kubíčka zdaleka jediným předpokladem pro nízký účet za plyn: ”Průměrná tepelná ztráta budov se v posledních letech snížila. Mohou za to moderní systémy zateplení, kvalitnější okna nebo méně ztrátové rozvody tepla.

Daleko důležitější než dříve je tak správné nastavení kotle i samotného vytápění.” Zatímco dříve byl kotel v provozu často na plný výkon, moderní kotel se dokáže přizpůsobit nárokům budovy i jejích obyvatel. Zejména v případě podlahového vytápění, kdy požadovaný výkon kotle může být jen v jednotkách kW, se vyplatí investovat do kotle s dobrou regulací.

Správně nastavený kotel ušetří tisíce

I přes zastavení poklesu cen není vytápění plynem drahý luxus. Nahrává tomu zejména nízká cena moderních kondenzačních kotlů, která začíná již na hranici 35 tisíc korun. Ve většině případů je možné kondenzační typ nainstalovat na místo původního kotle a využít stávajících rozvodů i zdrojů tepla.

Výhodou je možnost kotel přesně nastavit potřebám konkrétní nemovitosti, od nízkoenergetických domů, přes byty, až po zrekonstruované staré domy. “Efektivita spalování plynu prakticky narazila na fyzikální limity, ale technologie se posouvá k lepšímu plánování vytápěcích cyklů, ekvitermním regulacím, které upravují topný program podle aktuálního počasí nebo mobilním aplikacím pro vzdálené ovládání topného systému,” vyjmenovává Kubíček, podle kterého se díky tomu návratnost investice do nového kotle vrátí průměrně do 4 let.

Také čtěte  Vliv Covid-19 na vnímání a funkce domova, čeká nás jiné desetiletí

Obliba vytápění plynem v posledních letech roste

Že je vytápění plynem stále atraktivní, dokládá snižující se počet takzvaných mrtvých přípojek, kterých od vyhlášení kotlíkových dotací ubylo zhruba 10 000. Ve druhé vlně se přitom zájem o plynové kotle podle zveřejněných statistik Českého plynárenského svazu zdvojnásobil.

I tak ale může počet odběratelů zemního plynu dále růst, plynofikovaných domácností, které využívají jiný typ paliva je stále více než 300 000 a dá se předpokládat, že řada z nich stále využívá neekologické kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, které od roku 2022 nebudou moci být legálně provozovány.

Přechod na zemní plyn může řešit nejen otázku ochrany ovzduší, ale také nedostatek uhlí pro domácnosti.