Vlastní fotovoltaická elektrárna – co nepodcenit při instalaci

1682
Nainstalovaná fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, celočerné panely AEG (foto Acetex)

Vlastní fotovoltaická elektrárna je pro mnohé majitele rodinného domu řešením, jak v současné době výrazně snížit výdaje za energii. Co tedy nepodcenit při její instalaci? na téma se více podíváme v článku „Vlastní fotovoltaická elektrárna – co nepodcenit při instalaci“.

Krokem číslo jedna je spolupráce s profesionální firmou, která má za sebou stovky úspěšných realizacích. Taková firma poskytne předrealizační konzultace zdarma. Ty probíhají tak, že proškolený technický obchodník přijede osobně do rodinného domu, kde posoudí aktuální technickou situaci a zohlední požadavky majitele na spotřebu energie. Tedy například to, zda se bude energie používat hlavně v ranních a večerních hodinách. Na základně zjištění vypracuje konkrétní nabídku včetně rozpočtu a výpočtu garantované státní dotace.

Pro maximální účinnost solární elektrárny je třeba posoudit i sklon a umístění panelů a také případné využití bateriového úložiště. „Zákazník může vybírat z řady možností, které mu umožní zefektivnit soběstačnost. Prvně je to využití virtuální baterie či pořízení baterie fyzické pro uchování přebytků energie. Za zvážení určitě stojí také kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem, které zajistí ohřev vody, tedy i vytápění,“ zmiňuje možnosti René Milota, jednatel společnosti Acetex, a dodává: „V rámci našeho řešení nabízíme také možnost vzdáleného monitoringu a obsluhy zařízení.“

Acetex - instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) - zapojování elektroinstalace, foto 5Acetex - instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) - střídač Wattsonic a zapojení elektroinstalace, foto 6

Na jih nebo na sever?

Orientace střechy domu, na níž je fotovoltaika umístěná, je klíčová. Směřování elektrárny na východ učiní panely nejefektivnější ráno. Maximalizaci večerní výroby elektrické energie zaručí panely orientované na západ. Během poledne a v průběhu dne poskytují nejvíce energie panely s jižní orientací.

Acetex - průběh instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) s celočernými panely AEG, foto 3

René Milota z Acetexu k tomu dodává: „Orientace střechy se solární elektrárnou jižním směrem je tedy ideální volbou, protože fotovoltaika bude vyrábět energii po celý den. Orientace na jih ve srovnání s orientací na východ či západ znamená pro domácnost až o 20 % větší efektivitu. Orientaci na severní stranu v žádném případě nedoporučujeme.“

Acetex - instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) s celočernými panely AEG, foto 4

Baterie ukládá energii na provoz domácnosti

Velký vliv na ekonomický provoz fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům bude mít to, zda se majitel nemovitosti rozhodne pro využití bateriového úložiště či nikoli. Fyzická baterie je v dnešní době energetické krize vhodnější variantou, jelikož virtuální baterie v této nelehké době neposkytuje mnoho dodavatelů elektrické energie. V budoucnu se ale nabídka může rozšířit.

Ať už zvolíte fyzickou, nebo virtuální baterii, či dokonce jejich kombinaci, všechny varianty vám umožní kumulovat přebytky energie. Tu využijete v době, kdy elektrárna energii nevyrábí (večer, v noci, v případě výpadků atd.), a tím snížíte dobu návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny.

Příklad instalace FVE 9,9 kWp s bateriovým úložištěm 15,3 kWh

Acetex - instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) s celočernými panely AEG, foto 2

„Příkladem využití bateriového úložiště je naše realizace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům včetně fyzického bateriového úložiště je naše instalace v Jihočeském kraji. Na střechu jsme namontovali 27 full black (celočerných) panelů značky AEG. Celkový výkon elektrárny je 9,9 kWp a bateriové úložiště Wattsonic s kapacitou 15,3 kWh. Majiteli jsme samozřejmě pomohli získat i dotaci Nová zelená úsporám,“ popisuje konkrétní příklad jednatel společnosti Acetex.

Dotace pomůže s financováním, Acetex pomůže s dotací

Ale vraťme se k průběhu realizace. Před samotou instalací musí majitel odsouhlasit rozpočet a technický návrh, Acetex následně zpracuje projektovou dokumentaci a jednopólové schéma. Dalším krokem je podání žádosti o připojení mikrozdroje k příslušné distribuční síti.

Souběžně se podává žádost o státní dotaci, veškerou administrativu vyřizuje Acetex jako realizační firma. Ta může činit 205 tisíc korun, respektive 225 tisíc v Moravskoslezském, Karlovarském či Ústeckém kraji. Celkový počet panelů u rodinných domů dotovaných z programu Nová zelená úsporám je omezen maximálním výkonem 10 kWp. V kombinaci s elektromobilitou, tedy nabíjecí stanicí pro elektromobily, může být dotace až 275 až 295 tisíc korun.

Pokud budete kombinovat fotovoltaiku s tepelným čerpadlem, může být dotace až do výše 355 až 375 tisíc korun. Po schválení dotace nastává odborná instalace fotovoltaické elektrárny, která trvá 2 až 4 dny. Konkrétní doba realizace záleží na velikosti instalované elektrárny a technických podmínkách dané stavby.

Po kompletní instalaci na střeše a elektro instalaci přichází revizní kontrola, jejímž výstupem je revizní zpráva. Poté je na řadě doložení revizní zprávy na dané distribuci a vyřízení prvního paralelního připojení, tedy výměna elektroměru za 4Q.

Posledním krokem je, že odborná firma zpracuje a doloží realizaci a požádá o vyplacení předem rezervovaných prostředků z podoblastí dotačního titulu Nová zelená úsporám. Po předání díla spolupráce nekončí. Následuje vyplacení získané dotace a také záruční a pozáruční servis. Ten je spojený s monitoringem zařízení a možností vzdálené optimalizace a nastavení.

Pokud tedy chcete ušetřit až 70 % průměrných ročních nákladů na energie, už víte jak na to: s vlastní fotovoltaickou elektrárnou.