Houby, které zvýší výnosy a nahradí chemická hnojiva – mykorhiza

2728

Nedaří se vám dosáhnout vysněné úrody a rostliny vám jen živoří? Představte si neviditelného spojence, díky kterému rostliny získají z půdy více živin. Nejedná se přitom o žádné chemické hnojivo, ale o organismy, které rostlinám pomáhají už miliony let. Říká se jim mykorhizní houby. Pojďme si krátce představit jejich vlastnosti a možnosti využití. Více v článku „Houby, které zvýší výnosy a nahradí chemická hnojiva – mykorhiza“.

Co je mykorhiza a jak funguje?

V půdě nenajdeme jen kořeny rostlin, ale celý ekosystém organismů, ve kterém mají nezastupitelnou roli houby. Některé druhy vytváří symbiotický vztah s vyššími rostlinami. Právě tomuto vzájemně prospěšnému soužití, kdy houba dodává rostlině vodu a živiny z půdy výměnou za cukry z fotosyntézy, říkáme mykorhiza.

Mykorhiza funguje v jakémkoliv společenství rostlin, například na loukách nebo v lese. Půdní houby propojují vzájemně kořeny rostlin a vytváří tak odolný kořenový systém.  “Obecně se dá říci, že mykorhizní houby nalezneme v každé člověkem nekultivované půdě.

Některé z nich se dají využít i při pěstování zeleniny, ovocných stromů a keřů nebo pokojových rostlin. Komerčně se využívá několik univerzálních druhů symbiotických hub, které se dobře naváží na kořeny většiny rostlin,” uvedl Aleš Látr, vedoucí vědeckého oddělení české firmy Symbiom, která se výzkumem mykorhizních hub zabývá.


Uzavřená laboratoř umožňuje kontrolované pěstování mykorhizních hub
Zkoumání mykorhizy pod mikroskopem

Symbióza na celý život

Mykorhizní houby žijí v bezprostředním okolí kořenů po celou dobu života rostliny.Svojí činností rozvíjejí kořenový systém hostitelské rostliny, čímž výrazně ovlivňují její růst a odolnost. I díky tomu jsou populární mezi zahrádkáři.

“Aplikací přípravků s mykorhizními houbami rostliny nehnojíme, ale vlastně jen vracíme do půdy mikroorganismy, které tam přirozeně patří a které z půdy mizí právě častou orbou, chemickým hnojením, používáním pesticidů a podobně,” vysvětluje Aleš Látr a dodává: ”Stejně, jako je pro náš organismus důležitá například střevní mikroflóra, tak je pro rostliny důležitá přítomnost symbiotických hub.

Náš výzkum ukazuje, že díky nim je rostlina nejen odolnější, ale celkově zdravější a bohatší nejen v květech a plodech, ale i obsahu aromatických látek a vitamínů.”

Porovnání stejných sazenic palmy, pravá rostlina ošetřena mykorhizou

Ekologické pěstování s minimem hnojiv

Velkou výhodou mykorhizních hub je skutečnost, že nemají žádné negativní účinky. Na rozdíl od syntetických hnojiv jimi nelze rostliny předávkovat, jsou stoprocentně přírodní a vyskytují se pouze na kořenech rostlin.

Mykorhizní houby jsou na trhu běžně dostupné ve formě mykorhizních přípravků. Ty obsahují živé spory, které se přimíchají do pěstebního substrátu, nebo se rozředí ve vodě a do vzniklého roztoku se kořeny rostlin namočí například při přesazování. Vždy je důležité, aby se houby dostaly do kontaktu s kořeny rostlin, případně byly v zemině už při výsadbě.

Mykorhiza rozšiřuje kořenový systém rostliny po celou vegetační dobu. Tedy do doby sklizně v případě výsadby jednoletek nebo po celý život například stromů, keřů a trvalek obecně. Produkty pro podporu pěstování s obsahem mykorhizních hub jsou certifikovány pro použití v ekologickém zemědělství. Díky lepšímu hospodaření rostliny s půdním potenciálem můžete omezit další hnojení na minimum.

Zajímavosti o mykorhize

Symbiotické houby se v přírodě běžně vyskytují. Jeden gram půdy může obsahovat až 20 metrů vláken arbuskulární mykorhizy. Jejich klíčovou schopností je napojení se na kořenový systém rostliny. Souhrnná délka všech kořenů jednoho dospělého dubu je cca 8 km, přičemž se odhaduje, že mykorhizní vlákna na nich napojená mohou dosahovat až 40 000 km. Hmotnost ektomykorhizních hub v půdě se pohybuje kolem 800 kilogramů na jeden hektar.


Kořen dřeviny s ektomykorhizou

Přestože prodloužením kořenového systému se rostlina propojí s ostatními, vzájemně si nekonkurují. “Jedna z nejzajímavějších vlastností mykorhizních hub je to, že fungují jako jeden organismus. Pokusy opakovaně prokázaly, že mezi mykorhizou propojenými rostlinami dochází k látkové výměně. Zjednodušeně řečeno si pomáhají, namísto toho, aby bojovaly o půdní zdroje.” vysvětluje Aleš Látr.


Detail mykorhizní houby v kořenu

Jak nám příroda již miliony let dokazuje, mykorhizní symbióza dokáže rostlinám pomoci v situacích, kdy je rostlina vystavena stresu. Ten může nastat například při napadení škůdci, krátkodobému nedostatku potřebné vláhy nebo při přesazování. Toto jsou situace, kdy se mykorhizní houba stává nepostradatelným ochráncem rostliny.