Dostupnost bydlení se zhoršuje. Běžní kupující tápou, investoři jásají

503
Bytový panelový dům Wyzyny

Zamyšlení: Bublina na nemovitostním trhu je již 100x omleté téma. Všem je dnes jasné, že převis poptávky na trhu zvyšuje cenovou hladinu. Investoři mají radost. Ale co běžní lidé, kteří kupují nemovitosti za účelem bydlení?

Při posledním prohlášení guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka zaznělo, že nemovitosti jsou v ČR nadhodnocené o 25-30% a že se situací je guvernér spokojen. Tato věta ve mně rezonuje již nějaký čas a sám si kladu otázku, s čím je vlastně pan guvernér spokojen?

Ano, ČNB je tady především od toho, aby udržovala měnový systém stabilní. Abychom zbytečně nefilosofovali do hloubky všech slov, kladu si tedy otázku, pro koho stojí strategie ČNB na té výnosové straně bilance?

Čísla za rok 2020

 • V ČR žije cca 200 000 matek samoživitelek
 • 250 000 lidí pracuje pouze na dohodu o provedení práce a převážná část z nich nyní atakuje hranici chudoby
 • V roce 2020 rostly ceny nemovitostí o 10-11%, příjmy obyvatelstva za to samé období ale pouze o 1-2%
 • Tržby některých realitních kanceláří v ČR rostly meziročně v roce 2020 o 40-50%
 • Průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů byla v roce 2020 na hladině 2,07% p. a., v některých individuálních případech se dostaly i pod 2%
 • V roce 2020 ČNB uvolnila limity na hypotéky a snižuje proticyklickou kapitálovou rezervu pro banky na úroveň 0,5%
 • LTV je v průměru 90% (poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti)
 • Byl zrušen limit DSTI (poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu) u hypotečního úvěru
 • 80% poptávky po nemovitostech v roce 2020 tvořili investoři
 • Bonitní střední třída využívá hypotečního úvěru k posilování své investiční pozice na trhu s nemovitostmi pro bydlení. Není výjimkou, že někteří z bonitní třídy mají vyčerpaných i několik hypotečních úvěrů s účelem „na bydlení“
 • V některých případech poptávka převyšuje nabídku až 10x

Pokud se tedy za posledních pár let staly nemovitosti investiční komoditou, místo toho, aby primárně uspokojovaly potřebu bydlení, kam se tato situace může v dalším roce posunout? Na trhu je stále přebytek levných peněz. Tato volná likvidita se přelévá hlavně do akciového a nemovitostního trhu, kde přifukuje bublinu.

Je vyprodáno

Je vyprodáno – realitní kanceláře čím dále tím více mají problém sehnat nemovitost do prodeje.

Hovoříme-li o dostupnosti nájemního bydlení pro širokou veřejnost, tak v roce 2020 vzrostly v regionech ceny pronájmů o vyšší jednotky procent. Pražský trh je spíše na stagnační, či v lehké poklesové trajektorii vzhledem k uvolnění bytů z krátkodobých pronájmů do dlouhodobých.

Bytový dům Sokolov (Pixabay)

Čísla nejsou o soucitu

 • Prezident dolních 10 milionů zvolil guvernéra a radu ČNB, která více než sociální situaci obyvatel sleduje jiný důležitý ukazatel
 • „Dohodáři“ mají smůlu, mohou využívat jen nájemní bydlení
 • Pandemie poslala velkou část zaměstnanců do finanční nejistoty

Pokud v roce 2021 skončí program Antivirus, podporující zaměstnance majitelů uzavřených provozoven, naroste skokově nezaměstnanost. Již dnes volná pracovní místa obsazují lidé, kteří se museli přeorientovat ze své původní profese na jinou – dostupnější. Není výjimkou, že se z číšníků stávají realitní makléři či finanční poradci, piloti letadel jsou kurýři, šéfkuchaři jdou pracovat do skladů.

Realitní trh se v první polovině roku 2021 dotkne svého vrcholu. Již dnes sledujeme pomalý nárůst nabídky nemovitostí k prodeji. Především ze segmentu gastro – restaurace, penziony a byty občanů, kteří se dostali do těžké finanční situace.

ČNB si v této situace stále jede svou doktrínu finanční stability finančních domů, ale co finanční stabilita rodinných rozpočtů postižených touto pandemickou krizí?

Autor: Kryštof Kubajko, manažer realitního portálu Videobydleni.cz