Jak vzniká vlhkost v interiéru a jak se jí zbavit

Orosená okna ještě nemusí znamenat nutnost stavebních úprav. Přečtěte si, kdy stačí jen správně větrat a jak se vypořádat se vzlínající vlhkostí ve zdech. O vlhkosti v domácnosti bylo napsáno již mnoho. Před výběrem vhodného řešení je ale třeba rozlišit její příčiny. Více v článku “Jak vzniká vlhkost v interiéru a jak se jí zbavit”.

Kondenzace

Pokud se vlhkost vyskytuje zejména v chladnějších dnech, je její nejpravděpodobnější příčinou kondenzace vzdušné vlhkosti. K té dochází, když se teplý vlhký vzduch potká s chladnější plochou, jejíž teplota je pod tak zvaným rosným bodem. Na chladnějším místě se začne srážet vzdušná vlhkost tím více, čím větší je rozdíl mezi teplotami.

V domácnosti tak nejčastěji dochází k orosení okenních skel a rámů, vlhnutí v rozích místností se špatnou izolací a podobně. Podle místa vzniku tak zvolíme řešení, ať již v podobě úprav pokojové teploty, častého a intenzivního větrání, využití digestoře v kuchyni, řízeného odvětrání v koupelně nebo snížení vzdušné vlhkosti pomocí odvlhčovače. Pokud ani snížení relativní vlhkosti v interiéru nepomůže, neobejdeme se bez dodatečné izolace a dalších stavebních úprav, které přeruší vzniklé tepelné mosty, tedy místa, kde ke vzniku vlhkosti dochází.

Vzlínání

Pokud nebyla správně provedena izolace obvodových zdí, případně je poškozena, můžeme se setkat s takzvanou vzlínavou vlhkostí. K té dochází díky působení kapilárních sil, kvůli kterým se voda dostává ze země do porézního zdiva. Vzlínavá vlhkost se tedy nejvýrazněji projevuje ve sklepních prostorách, v suterénech nemovitostí, ale také v nadzemních částech budov. ”Tento typ vlhkosti není závislý na ročním období a vlhkost proniká do zdiva neustále,  po dlouhodobém působení dochází ke vzniku solných map, které vznikají vypařováním škodlivými solemi nasycené vody ze zdiva,” upozorňuje Martin Jeřábek, obchodní ředitel firmy Drymat, která se sanací vlhkého zdiva zabývá.

Také čtěte  Koronavirus ovlivnil prodeje bytů, předražené ležáky nikdo chtít nebude

Odvětrávání ani častější větrání nedokáže tento typ vlhkosti odstranit a jedinou možností je přerušení vzlínání vody do zdiva. “Tomu lze zabránit vytvořením dodatečné izolace s využitím aktivní elektroosmózy, která instalací kladných a záporných elektrod napojených na řídící jednotku instalovaného systému vytvoří slabé elektrické pole a přeruší tak působení kapilárních sil a voda je řízeným způsobem stlačována do podzákladí budovy,” vysvětluje Jeřábek.

Špatné stavebně-technické řešení budovy

Pokud se vlhkost projevuje v závislosti na počasí, tedy zejména po delších nebo intenzivnějších přeháňkách, je příčinou pronikání vody do budovy špatné stavebně technické řešení. Ani v tomto případě tak nemá smysl používat odvlhčovače vzduchu, pomůže pouze odstranění příčiny. Tou bývá nejčastěji poškození boční izolace zdiva, pronikání svahové vody, stavební poruchy nebo neodborné zásahy do konstrukce zdi. V tomto případě by měl stavbu prohlédnout odborník, provést hloubkové měření vlhkosti zdiva, najít a odstranit příčinu a zvolit metodu hydroizolace zdiva, ideálně kombinací přímých, nepřímých a doplňkových sanačních metod k jeho účinnému odvlhčení.