Myčka která umyje připálené zaschlé nádobí do 3 minut

1444
Ruka v granulích do granulové myčky

Revoluce v mytí nádobí je zase o krok blíž

Mytí kuchyňského nádobí, jako jsou plechy, pánve, hrnce, a to zejména ty, kde je špína připálená, všichni známe. Všichni při něm svorně nadáváme a přejeme si, aby to pokud možno udělal někdo za nás. Někdy nás nezachrání ani klasické myčky, ani zázračné reklamy na různé mycí prostředky, které doslova říkají, že stačí jedna kapka a špína je pryč. Tak to bohužel v reálu nefunguje, a tak se stále trápíme s drátěnkami a hrubou silou a drhneme a drhneme. S podobnými problémy se setkávají všichni, kdo se v kuchyni pohybují, ať to jsou domácnosti anebo profesionální kuchyně v restauracích, hotelech či jídelnách. A právě při vývoji pro tyto profesionální kuchyně přišli na to, jak s podobnými problémy jednou provždy zatočit. Je tu totiž „Myčka která umyje připálené zaschlé nádobí do 3 minut“. A to není překlep, čtěte dál!

Schema rychlosti mytí granulovou myčkou

Nový trend v mytí nádobí

V českých a slovenských profesionálních kuchyních se totiž čím dál více rozšiřuje nový trend v mytí provozního nádobí – je jím nahrazení tradičních myček na nádobí myčkami granulovými, pracujícími na principu mytí směsí malého množství vody s velkým množstvím plastových granulí. Trend, který v České republice a na Slovensku před zhruba 15 lety odstartovala společnost Multi CZ, zabývající se projekcí a vybavením gastronomických provozů.

Kuchař u profi myčky Granuldisk

Proč a jak vzniklo geniální řešení?

Základní motivací, která stála za myšlenkou nahradit konvenční mytí tím granulovým, byla snaha vytvořit z té nejméně oblíbené a rovněž nejvíce nákladné činnosti něco, co by učinilo z mytí nádobí mnohem příjemnější činnost jak pro personál, tak pro provozovatele kuchyní. Mytí provozního nádobí, tedy plechů, gastronádob apod. totiž není jednoduché, nečistoty jsou většinou na povrchu silně připálené a byť speciální, ale stále tradiční myčky nádobí, myjící pouze pomocí vody s chemií, nejsou schopné takto znečištěné nádobí, bez zdlouhavého manuálního předmytí ve dřezu, umýt.

Jak na to? V případě personálu trpí nejvíce ruce. Mít několik hodin denně ruce ponořené v agresivním roztoku vody a chemie a mechanicky drhnout připálené zbytky jídla drátěnkou není nic příjemného. Z hlediska efektivity provozu jde zase o činnost, při které dochází k extrémní spotřebě vody, chemie a času.

Granule v rukách

Z toho důvodu byly vymyšleny granulové myčky nádobí, které toto všechno nahrazují mechanickým působením plastových granulí, vystřelovaných proti znečištěnému povrchu pod vysokým tlakem, doplněných malým množstvím vody a minimálním množstvím chemie.

Méně vody, minimum chemie, kompletní mytí i za 2-3 minuty… A výsledek?

Výsledky jsou ohromující! Co trvalo tradičním způsobem několik hodin denně a ještě s diskutabilními výsledky, trvá dnes zlomek této doby a nádobí je vždy perfektně umyté. Dokážete si představit, že je možné mít za 2-3 minuty vše umyté? Včetně zaschlých připálených černých kousků? Bez jakékoliv námahy?

Personál oceňuje, že nádobí vůbec nemusí předmývat a stačí jej pouze vložit do myčky, provozovatelé kuchyní jsou zase nadšení tím, že spotřebují zlomek vody a drahé chemie. A všichni jsou raději, pokud mohou skončit s touto prací o několik hodin dříve.

Očekávané trendy

Ing. Jan Vaško, MBA, ředitel pardubické společnosti Multi CZ, k tomu dodává: „Zpočátku bylo zákazníky obtížné přesvědčit o výhodách granulové mycí technologie oproti té konvenční, a to zejména kvůli vyšší počáteční investici do pořízení takové myčky, nicméně zákazníci si teď již uvědomují, že se jim investice do této myčky vrátí díky významně nižším nákladům na její provoz v období zhruba 6 měsíců až 2 let, v závislosti na velikosti a náročnosti provozu, a jako bonus jim nadále po celou dobu životnosti myčky zůstávají výhody v podobě krátkých umývacích časů a vysoké efektivity mytí. Tyto myčky jsou dnes již velmi dobře zavedené v nemocničních kuchyních, školních a závodních jídelnách, kde si zákazníci po velmi pozitivních zkušenostech objednávají již druhé generace granulových myček, velký prostor ale existuje v případě kuchyní ve velkých hotelových řetězcích. V západních státech EU tyto hotely již na granulovou mycí technologii ve velké míře přešly, v ČR tento trend postupně očekáváme v příštích letech.“

Granule do granulové myčky
Ekologické hledisko

Kromě toho, že taková myčka je velmi efektivní co se týče výkonnosti a provozních nákladů, je rovněž velmi efektivní co se týče zátěže na životní prostředí.

Klasická myčka je kromě své mycí funkce znečišťovačem vody. Do klasické myčky jednou stranou naléváte čistou vodu a obrovské množství mycí chemie, protože to je to jediné, co při konvenčním mytí pomůže s výsledkem mytí. Z profesionální myčky pak vychází hektolitry špinavého chemického roztoku (v případě domácí myčky na nádobí litry), který putuje do kanalizace.

Oproti tomu granulová myčka nahrazuje množství vody a zejména obrovské množství chemie působením malých plastových recyklovatelných granulí.

Pojďme se nad tím zamyslet. Chemií klasickou myčku proplachujete neustále. V granulové myčce spotřebujete chemie naprosté minimum, a to pouze k dosažení hygienické čistoty nádobí. Mechanicky je nádobí dokonale umyté působením již zmíněných granulí, které jsou po ukončení mycího cyklu zachyceny v nádobě uvnitř myčky a použity v dalším a dalším mycím cyklu, a tak dále až do cca 3500 mycích cyklů, kdy je třeba je vyměnit.

Jedna plastová granule z granulové myčky v ruce

Staré granule lze zrecyklovat s ostatním plastem a zátěž pro životní prostředí tak není prakticky žádná. Rovněž hospodaření s vodou je velmi efektivní – v myčce spotřebujete jen vodu na finální oplach nádobí. Napustí se pak jen ekvivalent spotřebované oplachové vody (již tak minimální) a dojde k vypuštění toho samého ekvivalentu špinavé vody. Mycí roztok se tak neustále pročišťuje s minimálním vypouštěním odpadních látek.

Budoucnost pro domácnosti?

Jak to tak většinou bývá, při profesionálním užití často vzniknou vynálezy, které se postupně přesunou i k soukromým uživatelům, ať se už se to týká dopravy, stavebnictví anebo vaření. Doufejme, že se tak jednou dočkáme toho, že i do domácností bude možné pořídit takovou myčku, která udělá již zmíněnou nepříjemnou práci za nás, ušetří prostředky, životní prostředí a bude neuvěřitelně rychlá.