Když se řekne gabion – co si představit?

V tomto článku bude často vysloveno slovo gabion a další pojmy, které člověk neslýchá zrovna denně. Takže, když se řekne gabion – co si představit? Úvodem něco málo z historie: gabion se nejprve používal na zpevnění břehů řeky Nilu a to už před 7 000 lety. Tehdy ještě z proutí, rákosu a podobných materiálů. Později se gabiony plněné pískem používaly i pro vojenské účely (mimochodem používají se dodnes).

Gabiony z ocelových drátů jako protierozní prvek byly poprvé použity na konci 19. stol. v severní Itálii. V současné době díky moderním technologiím úpravy drátu a jejich životnosti dlouhé přibližně sto let, je využití gabionů ve stavebnictví velmi oblíbené, také vzhledem k rychlé montáži bez technologických přestávek.

Složení gabionů

Gabion tvoří pouze ocelový drát a kámen. Použití uvedené technologie se používá nejen na dopravní a železniční stavby jako opěrné a protierozní systémy, ale též se prosazuje v zahradní architektuře. A to formou oplocení, treláží, ale i květináčů, laviček apod. Výhodou je, že při dodržení technologických postupů lze gabion stavět i svépomocí.

Podívejme se na to lehce vědecky: použitý drát je vysokouhlíková ocel, zpravidla průměru 4mm, s povrchovou úpravou Al+Zn (hliník+zinek) s poměrem 5/95%. Svařované sítě mívají různou velikost ok, zpravidla 100×100 a 50×100 mm, ale mohou být i menší. Používá se kamenivo různých frakcí a typů. Vždy však musí být v dobré kvalitě – nesmí v koších degradovat. V zahradní architektuře lze použít i alternativní materiály jako je sklo, dřevo, šišky apod.

Gabion tvoří ekologické řešení, které zapadá do exteriéru – vytváří přírodní dojem a je plně recyklovatelný (složení kámen+drát). Díky suché, čisté montáži, modernímu vzhledu se jedná o velmi oblíbenou technologii výstavby.

Jak na to?

Nejprve je třeba důkladně promyslet záměr a estetické požadavky na stavbu (zeď, plot apod.). Gabion může být vystavěn dvěma způsoby a to ve formě tzv. sypaného gabionů (volně sypané kamenivo) nebo tzv. skládaný (kamenivo je precizně poskládané v klecích). Pokud se jedná o výstavbu na hranici pozemku je vhodné nechat pozemek geodeticky zaměřit, předejde se tím eventuálním sousedským sporům. V případě výstavby opěrných zdí vyšších než 1 m by se měla výstavba projednat na příslušném stavebním úřadě. V případě masivních stěn je vhodné statické posouzení stavby a zpracování projektové dokumentace.

Také čtěte  Osvětlení která umocňují zážitky historických budov i stadionů

Vlastní výstavba probíhá v následujících krocích:
– Zhotovení základové spáry tj. zapuštěná vrstva zhutněného štěrku min. 0,15 m vysoká (v závislosti na typu výstavby)
– Montáž a umístění gabionových košů na základovou spáru dle technologického postupu
– Vyplnění košů kamenivem (přibližná hmotnost kameniva na 1 m3 obestavěného prostoru je 1,8-2,1 t)
– Úklid a úprava terénu

Bližší informace, konzultační služby a rozpočty získáte na www.gabionyliberec.cz .

Historie firmy PSB-LBC s.r.o.

Jako první na českém trhu firma PSB-LBC s.r.o. začala prosazovat gabiony ve spolupráci s firmou Pletárny sítí Brezová pod Bradlom jako výhradní prodejci pro Českou republiku. Společně s touto firmou jsme v letech 1992-1997 uskutečnili mnoho seminářů pro projektanty a pro potencionální investory v celé republice. Gabion jako stavební prvek byl v těchto začátcích neznámý materiál.

V roce 1997 zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně na Moravě. Gabion jako jednoduchý stavební prvek našel velké uplatnění. V roce 2000 firma PSB-LBC s.r.o. začala spolupracovat s italskou firmou Maccaferri, která je tradičním výrobcem gabionů s celosvětovou působností.

Současnost

V současné době nepůsobí firma PSB-LBC s.r.o. jen na Českém trhu, ale i v zahraničí. Naše výrobky exportujeme do Švýcarska, Německa, Polska, Slovenska a Rakouska, kde mají díky nízké pořizovací ceně a vysoké kvalitě značný úspěch. Kromě samotného prodeje se také věnujeme výstavbě gabionových konstrukcí a armovaných svahů. Pro větší pohodlí našich zákazníků jsme v roce 2013 vytvořili nový a přehlednější eshop, kde najdete celou řadu našich výrobků.

Další články

Také čtěte  Sdílené kotelny se SVJ vyplatí - případová studie