3D tisk nebo robotická stavba domu? Po 6000 letech se stavební technologie mění

1524
FBR hadrian X - postavený dům

Doba 3D tisku, mobilních aplikací, dronů, elektromobilizace i umělé inteligence. Na sociálních sítích jsme si všimli další zajímavé technologické vychytávky. Oficiální motto společnosti, jejíž pokrokový postup vám dnes představíme, bychom mohli z angličtiny přeložit jako „Lidé kladli cihly stejným způsobem uplynulých 6 000 let. Až doteď. Robotické stavění nastalo“ („Humans have been laying bricks in the same way for the past 6,000 years. Until now. Robotic construction is here.“).

Australská technologie postaví zděný dům jako z dětské stavebnice

Rádi bychom vás upozornili na tuto vypracovanou a dosud nemyslitelnou technologii, která umožňuje vyslovit dohad – jedná se o 3D tisk ve velkém formátu, nebo vlastně o precizní robotizovanou stavbu domu z betonových nebo jílových tvárnic? K čemu se přikloníte spíše?

Vydejme se na druhý konec planety. O podnět k náplni tohoto článku se postarala technologicko-stavební firma FBR Limited ze západního pobřeží Austrálie, sídlící v Perthu (High Wycombe, WA 6057). Slova těžko mohou vyjádřit údiv našince, který uvidí precizní stroj v chodu. Každý kdo s betonovými tvárnicemi nebo ztraceným bedněním pracoval ví, že se v ruce při kladení pronesou a něco váží. Pojďme se tedy podívat na první video, které bude mluvit za vše:

Abychom přidali také technické informace …

Produkt společnosti FBR Limited (fastbrick Robotics Limited) – Hadrian X – je nejpokročilejší stavební robot na světě. Je to první aplikace dynamické stabilizační technologie (DST™), která měří dynamicky vzdálenosti a pohyb v reálném čase a působí proti jejich odchylkám, aby udržovala stabilitu a poskytovala bezprecedentní přesnost v proměnlivých podmínkách.

Hadrian X je navržen pro práci se systémem Fastbrick Wall Systémem, který používá bloky navrženými pro optimální výkon. Hadrian X může také položit standardní cihly vyrobené z betonu nebo hlíny s těmito parametry:

Délka: 115 mm až 490 mm
Šířka: 60 mm až 250 mm
Výška: 60 mm až 250 mm
Maximální hmotnost: 22 kg

Využití pokrokové technologie

Jelikož kladení tvárnic (stavba domu) probíhá na základové desce prakticky bez dotyku lidské ruky a bez pohybu pracovníků na staveništi, stavba je navíc velmi rychlá (stavba rodinného domu přibližně za 1 den), kromě přesnosti, omezení chyb a ekonomického přínosu, nemůže v podstatě dojít ke zranění stavebníků.

Foto a videogalerie stavby domu

Základová deska je připravenaFBR Hadrian X stavba na základové desce bude zahájenaFBR Hadrian X autoHadrian X je připraven, kladecí hlava spuštěnaFBR Hadrian X kladecí hlava

FBR Hadrian X staví

FBR hadrian X - postavený důmHrubá stavba prvního domu dokončenaDokončená hrubá stavba

Technologie DST v praxi

Technologie dynamické stabilizace (DST™) reaguje okamžitě na vítr, vibrace a další faktory prostředí a umožňuje přesné umístění objektů na velké vzdálenosti ve venkovním prostředí. DST™ poskytuje přesnost dříve dosažitelnou pouze u domácích robotů, což připravuje cestu pro robotickou automatizaci v exteriéru.

Mark Pivac, hlavní technologický ředitel a hlavní vynálezce technologie FBR o DST říká: „Vynalezl jsem DST™, abych vyřešil problém stabilizace robota na konci dlouhého pohybujícího se ramene. Původně to bylo pro aplikaci, která neměla dostatečnou poptávku, aby zaplatila vysoké náklady na vývoj.

O deset let později stavební boom znamenal nedostatek zedníků, čímž se náklady na pokládku jedné cihly zvýšily až na 1,25 $ (1,25 AUD = přibližně 20 Kč). Věděl jsem, že přišel čas na můj nápad.

Jednou za život, pokud budete mít štěstí, něco co vynaleznete, se stane příležitostí k řešení globální potřeby. Tak jsme zvětšili firmu, postavili jsme vlastní testovací zařízení a spojili brilantní mozky z celého světa, abychom tento nápad oživili.“

O společnosti FBR Limited

FBR Hadrian X - výrobní hala a tým lidí

Společnost FBR Limited (dříve Fastbrick Robotics Limited) navrhuje, vyvíjí a staví dynamicky stabilizované roboty tak, aby odpovídaly globálním potřebám. Tyto roboty jsou navrženy pro práci venku pomocí základní technologie dynamické stabilizace (DST™) společnosti. FBR komercializuje výrobky pro stavebnictví společně s řešeními podporujícími DST pro další průmyslová odvětví.

Z materiálů společnosti FBR Limited.