Není beton jako beton – Cemex Vertua, až o 50% nižší uhlíková stopa

1555
Cemex Vertua - foto 2

Do České republiky přichází novinka v oblasti ekologických stavebních materiálů. Společnost CEMEX představuje řadu betonů Vertua® se sníženou uhlíkovou stopou vhodných jak pro průmyslové použití, tak i při stavbě rodinných domů. Díky inovativnímu složení má materiál Vertua® plus až o 50 % nižší uhlíkovou stopu než běžný beton. Společnost CEMEX se tím výrazně přiblížila splnění svého dlouhodobého klimatického cíle: tedy snížit produkci CO2 ve všech svých provozech minimálně o 55 % do roku 2030. Více v článku „Není beton jako beton – Cemex Vertua, až o 50% nižší uhlíková stopa“.

Cemex Vertua banner

CEMEX dlouhodobě usiluje o vývoj materiálů šetrných vůči životnímu prostředí. Ukázkovým příkladem této snahy je právě řada Vertua®, která díky snížené uhlíkové stopě otevírá novou kapitolu v českém i světovém stavebnictví. Z předností tohoto nového materiálu mohou těžit jak stavebníci, tak třeba i rodiny, které touží po novém bydlení, ale nechtějí zatěžovat životní prostředí.

Milník v oblasti šetrných stavebních materiálů

Snížit uhlíkovou stopu betonu je nesmírně těžký úkol, protože CO2 je vedlejším produktem při výrobě cementu. CEMEX se ovšem nebojí zkoušet nové cesty a vyvíjet nové, k přírodě ohleduplnější stavební materiály. I proto představila společnost v minulém roce strategii Klimatická akce, která má vést ke snížení emisí CO2 ve všech jejích evropských provozech minimálně o 55 % do roku 2030. Představení betonu Vertua® je důležitým krokem na cestě za tímto cílem.

Cemex Vertua - foto 3

„Od roku 1990 do roku 2020 se nám podařilo snížit ve všech evropských provozech uhlíkové emise z materiálů na bázi cementu o 35 %. Ve společnosti CEMEX si totiž přejeme, aby stavební průmysl kráčel s dobou a přinášel ekologická řešení. Jdeme v tomto ohledu příkladem a věříme, že řada Vertua® je skutečným milníkem v oblasti šetrných stavebních materiálů,“ říká Petr Dobrý, Quality Control Manager divize CEMEX Materiály pro Českou republiku.

Betony Vertua® jsou vhodné pro řadu aplikací – od interiérových přes základové až po vyztužené vnější konstrukce. Určeny jsou jak pro průmyslové rezidenční stavby, tak pro stavebníky z řad menších odběratelů. Nižší uhlíkovou stopu díky tomu může mít i váš vlastní dům. Beton Vertua® basic má uhlíkovou stopu o 30 % nižší než klasický beton na bázi portlandského cementu CEM I, Vertua® plus dokonce až o 50 % nižší.

„Betony Vertua® mají navíc vyšší odolnost proti agresivním vlivům okolního prostředí, zejména s ohledem na agresivitu chloridů a síranů. Kromě toho svým složením pomáhají omezit množství a šířku trhlin v konstrukci. Tomu pomáhá i to, že díky omezení vývinu hydratačního tepla je u betonu Vertua® zaručené snížení teplotního gradientu betonu v konstrukci. Jednoduše tedy nedochází k velkým rozdílům teploty mezi jádrem a povrchem materiálu,“ vysvětluje Petr Dobrý.

Cemex Vertua - foto 1

Významný krok pro stavební průmysl

Za sníženou uhlíkovou stopou betonu Vertua® stojí tři faktory, které se společnosti CEMEX podařilo zkombinovat. Především jde o inovativní recepturu, která využívá materiály optimalizované pro nízkou produkci oxidu uhličitého. Kromě toho využívá Vertua® pojiva se sníženým obsahem slínku, jehož výroba je hlavním zdrojem emisí při tvorbě betonu. Za třetí pak jde o důsledné využití potenciálu latentně hydraulických vlastností cementu – tedy dodatečného růstu pevnosti minerálních komponent obsažených v cementu.

Video CEMEX Vertua:

„V oblasti stavebních materiálů dochází k inovacím jen pomalu. Vyzkoušet v praxi výrobu nového cementu totiž znamená na celý den zastavit provoz cementárny a riskovat vznik několika tun nepoužitelného materiálu. I proto je představení betonu Vertua® významným krokem pro celý český stavební průmysl. Ve společnosti CEMEX jsme na tento úspěch velmi hrdí a věříme, že se nám bude dařit i nadále udávat trendy v oblasti udržitelného stavebnictví,“ uzavírá Dobrý.