Nejlepší využití kotlíkové dotace? Kondenzační kotel

Kotlíkové dotace podpořily poptávku po nových kotlích. Poprvé od roku 2009 se také podařilo snížit počet mrtvých přípojek plynu, tedy plynofikovaných domácností, které ale využívají k vytápění a ohřevu vody jiný typ paliva. I tak jich v České republice zůstává více než 300 tisíc. Nejen jim přinášíme přehled argumentů, proč je pořízení kondenzačního kotle nejlepším využitím kotlíkových dotací. Více v článku “Nejlepší využití kotlíkové dotace? Kondenzační kotel“.

Uživatelský komfort

Kondenzační plynový kotel je prakticky bezobslužný. Po úvodním nastavení požadovaných teplot pro vytápění a ohřev teplé vody a výběr režimu provozu se uživatel o kotel nemusí starat. Odpadají starosti s doplňováním paliva, vynášením popela, nočním vyhasínáním, vytápěním o dovolené a podobně. “Kondenzační kotle THERM vybavujeme regulátory, které provoz kotle řídí v přesně nastavených časech. Uživatel má tak kdykoliv požadovanou komfortní teplotu a kotel zároveň nevytápí, pokud to není potřeba, čímž dochází k úsporám na palivu,” uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti Thermona.

Odpadá starost o palivo

Cena plynu dlouhodobě klesá a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v příštích několika letech otočit. Při vytápění plynem odpadají starosti se sháněním a nakupováním paliva, jeho dopravou nebo uskladněním. Cena kusového dřeva naopak dlouhodobě roste a totéž lze očekávat od cen uhlí, které bude vzhledem k omezení těžby v budoucnu prakticky nedostatkovou komoditou. “Aby kotle na pevná paliva pracovaly efektivně, je třeba v nich spalovat kvalitní palivo, to znamená zejména suché dřevo a uhlí. Pokud palivo obsahuje vysoké množství vody, nehoří dobře, kotel neplní emisní limity a dochází k jeho zadehtování a zanášení spalinových cest sazemi,” upozorňuje Kubíček. V sezóně mají prodejci uhlí i několikatýdenní čekací lhůty, což může znamenat nepříjemné komplikace. Nelze také předem odhadnout potřebné množství uhlí na sezónu, které se mění v závislosti na počasí.

Také čtěte  Výměna turbokotlů v bytovém domě? Jde to, stačí se domluvit

Ekologie

I starý plynový kotel má nižší emise oxidů dusíku a prachových částic než moderní kotel na pevná paliva. Emisní hodnoty u kotlů na pevná paliva při jejich testování v laboratorních podmínkách jsou velmi odlišné od emisí v reálném provozu.

Dokonce byly zaznamenány pokusy zahraničních výrobců registrovat na seznam podporovaných kotlů zařízení s nevyhovujícími emisními parametry. “Pokud jsou kotlíkové dotace určeny pro snížení ekologické zátěže, neměly by být u plynofikovaných domů podporovány kotle na pevná paliva,” uvedl Milan Kubíček.

Nízké počáteční i provozní náklady

Doby, kdy vytápění plynem bylo drahý luxus, již dávno pominuly. Cena kondenzační technologie v posledních letech výrazně klesla a začíná již na hranici 35 tisíc korun. Ve většině případů lze kondenzační kotel nainstalovat na místo starého kotle a využít stávajících rozvodů v domě. Kromě nízkých počátečních nákladů se kondenzační kotel vyznačuje také levným provozem, který je dán zejména vysokou účinností. “Efektivita spalování plynu prakticky narazila na fyzikální limity. V praxi to znamená, že kondenzační kotel se vyplatí i bez dotací. Podle našich výpočtů je doba návratnosti zhruba 3-4 roky,” uvedl Milan Kubíček.

Další články

Také čtěte  Veletrhy Moderní dům a byt & Žena a domov 2019 v Plzni již 1-3.11.