Infotherma 2016 – jaká byla?

Výstava Infotherma – vše o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů. Přes 360 domácích a zahraničních firem a organizací již tradičně zcela zaplnilo ostravské výstaviště Černá louka, kde se ve dnech 18. – 21. ledna konal XXIII. ročník mezinárodní akce s názvem Infotherma 2016.

INFOTHERMA 2016 – jaká byla?

Přestože zásadní zaměření výstavy se již 23 let nemění, byl letošní ročník specifický z několika pohledů. Především se snažil konkrétně reagovat na skutečnost, že Severomoravský kraj je stále jedním z nejvíce znečištěných krajů v Evropě, je zde v republice jedna z největších nezaměstnaností a pokulhává i příjem na jednoho obyvatele. Výstava se snaží představit možnosti, jak se z této neutěšené situace vymanit. Jednou z cest je i získání finančních prostředků z fondů EU. K těmto dotacím mohli návštěvníci získat podklady nejen na odborném doprovodném programu, u řady firem, které mají zájem nabízet své výrobky v rámci dotačního titulu, ale i přímo ve stánku Státního fondu životního prostředí a hejtmanství severomoravského kraje, kde návštěvníkům pomáhali při vyplňování žádostí o tyto dotace.

Infotherma 2016 foto_4

Hlavní zaměření výstavy bylo představit technické novinky v otopných systémech, o které je u návštěvníků největší zájem. Infotherma 2016 byla tak opět ucelenou přehlídkou rozhodujících domácích a zahraničních výrobců a prodejců topidel. Řada vystavovatelů představovala své exponáty v provozu na venkovních výstavních plochách.

Ze 70-ti členné nomenklatury výstavy byly nejvíce u 52 firem zastoupeny kotle, u 49 sluneční kolektory, u 47 nízkoenergetické a pasivní stavby, a zateplování budov a staveb u 41 vystavovatelů. Tepelná čerpadla, která zde prezentovala 66 domácích a zahraničních firem představovala opět největší přehlídku tohoto sortimentu v republice.

Infotherma 2016 foto_2

Po loňském mimořádném zájmu o panelovou prezentaci „Kde na nás čeká energie“, se organizátoři 23. ročníku výstavy Infotherma k této tématice vrátili. Uváděli tak například pokračování ve využívání mikrořas k energetickým a ekologickým účelům, oficiální stanovisko státu k těžbě břidlicových plynů, novinky z brněnského zkušebního provozu jímání blesku, k asanaci hořících hald a možné použití energií ze stávajících hořících hald, využívání geotermální energie, nebo k novým konstrukcím větrných turbín.

Také čtěte  Letní Flora Olomouc 2020 předčila s 15 tisíci návštěvníky očekávání

Další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i na celém světě je stále více závislý na schopnosti skladovat energii z doby, kdy je jí přebytek a zpět jej získávat v době potřeby. Kromě řady úsměvných návrhů byla na výstavě představena špičková přečerpávací elektrárna na Dlouhých stráních a v loňském roce zprovozněný český patent: unikátní důlní přečerpávací elektrárnu, která je umístěna v prostorách bývalého dolu Jeremenko ve Vítkovicích a je přizpůsobena specifickým důlním podmínkám. Může sloužit ke skladování elektrické energie i k využití pro čerpání důlních vod.

V rámci smysluplného využívání obnovitelných zdrojů měla například na Infothermě 2016 svou premiéru „myšlenka“ energeticky soběstačného domu a domácnosti. Kromě celostátní odborné konference k tomuto tématu, mohli návštěvníci na výstavě shlédnout příklad lokálního fotovoltaického panelu a baterie na skladování přebytečné energie a její poskytování v době, kdy ji uživatelé potřebují. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tuto myšlenku doplnila o možnost lokálními fotovoltaickými panely nabíjet elektromobily a v případě potřeby poskytovat tuto energii domácnostem.

Kachlová kamna jsou pro člověka jedním z nejpřirozenějších zdrojů tepla, a to díky tomu, že poskytují sálavé teplo podobné slunečnímu záření. Navozují tak příjemnou atmosféru, která uvolňuje stres a umí využívat energií mnohem lépe, než z ostatních zdrojů na tuhá či kapalná paliva. V podstatné části vstupního pavilonu letošní Infothermy se představila zatím v Česku největší ucelená expozice Svět kachloví a kachlových kamen. Podílelo se na ni přes 30 českých a zahraničních firem. Expozice měla přiblížit renesanci kachloví a kachlových kamen od historie přes současnost až po vizi, která by mohla tento druh vytápění uplatnit i v designu moderních interiérů.

Infotherma 2016 foto_3

Pro návštěvníky byl, tak jako každoročně, připraven rozsáhlý odborný doprovodný program. V kongresovém centru to byly celostátní odborné konference k tepelným čerpadlům, dotacím, úsporám energií, nové legislativě a energetické soběstačnosti rodinných domů a dalších malých a středních objektů. Kromě toho se v přednáškovém sále ve vstupním pavilonu uskutečnila řada přednášek, besed a diskuzí.

Také čtěte  Veletrh střech, nářadí a dřeva 6-8.2.2020 v Letňanech

Pořadatelé výstavy se snaží reagovat na požadavky návštěvníků, o co by měli na výstavě největší zájem a získali odpovědi na své dotazy. Například před letošní výstavou se uskutečnily dvě internetové hlasovací soutěže a bylo osloveno přes 350 tisíc domácností. Na samotné výstavě návštěvníci hlasovali, která expozice je svými výrobky a službami nejvíce zaujala. Vítězné exponáty z internetových hlasovacích soutěží byly vystaveny ve vstupním pavilonu, a kromě špičkových novinek kotlů zde byla například větrací jednotka s rekuperací tepla, dekorační topný panel, větrací jednotka a řada dalších výrobků.

Výsledky návštěvnické ankety “Která expozice Vás na výstavě Infotherma 2016 nejvíce zaujala svými technickými novinkami”:

1. VIADRUS
2. ATMOS
3. KOVARSON
4. DAKON
5. ROMOTOP
6. ATTACK
7. ROJEK
8. BENEKOV
9. OPOP
10. REGULUS

Výsledky internetové soutěže “Novinky infothermy 2016”:

1. Viadrus
2. Unites
3. Testo
4. VŠB TU
5. MMM Solar
6. Rojek
7. Fröling
8. Protherm
9. Elektrodesign
10. Atrea

Infotherma 2016 foto_5

Výstavu Infotherma 2016 shlédlo 29 100 návštěvníků. Vše o skladbě vystavovatelů a jejich sortimentu najdete po celý rok na www.infotherma.cz .

Již nyní si Vás dovolujeme pozvat na připravovaný XXIV. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2017, který se uskuteční ve dnech 23. – 26. ledna 2017, opět na Ostravském výstavišti Černá louka.

Agentura Inforpres a web Bydlení raz dva.

Další články

Také čtěte  Infotherma 2021 virtuálně, Infotherma 2022 bude 24-27.ledna