Výměna turbokotlů v bytovém domě? Jde to, stačí se domluvit

821
Bytový dům (5166367 Pixabay)

V září roku 2020 uplynulo pět let od zákazu prodeje plynových kotlů s nuceným odtahem spalin, takzvaných turbokotlů. Své využití našly mimo jiné v bytových domech, kde ale postupně dožívají a jejich výměna za úspornější kondenzační typy je kvůli společnému odtahu spalin složitější.

Oblíbené, ale neekologické turbokotle

Turbokotle představovaly určitý mezičlánek mezi atmosférickými plynovými kotli a moderními kondenzačními typy. Jejich výhodou byl nucený odtah spalin, který bylo možné vyústit do společných komínových prostor bez nutnosti vložkování komína nebo náročných stavebních úprav. Tím se staly využívaným řešením v bytových domech, kde do jednoho komína bylo možné zaústit až deset turbokotlů.

Bytový dům Sokolov (Pixabay)

Protože ale jejich efektivita spalování, a zejména hodnoty emisí nesplňovaly požadavky Evropské unie, byl jejich prodej před pěti lety zakázán. Jejich účinnost často nedosahovala ani 80%, zatímco kondenzační kotle pracují s účinností přepočtenou na spalné teplo i kolem 110%.

„Rozdíl třicet procent se projeví na provozních nákladech a díky masivnímu rozšíření klesla cena kondenzačních kotlů, které jsou tak dostupnější než kdykoliv dříve. Jejich instalace v bytových domech má však nová úskalí, která je třeba vyřešit ještě před jejich zapojením,“ uvedl Radovan Fila, ředitel obchodu a exportu firmy Thermona, českého výrobce plynových kotlů.

Bytový dům (5626961 Pixabay)

Kondenzační kotle využijí teplo z plynu na maximum

Pokud životnost turbokotle doběhne, případně pokud chtějí jeho majitelé přejít na účinnější, kondenzační variantu, musí vyřešit správné zaústění nového kotle. V současné době prodávané kotle totiž prakticky bez výjimek využívají principu kondenzace, kdy je využíváno i teplo ve spalinách, které ve starších typech kotlů vylétlo bez využití komínem.

Tím ale zároveň klesla teplota spalin, která u ústí kotle dosahuje přibližně 50 °C, a umožňuje tak vytváření kondenzátu. „Tato technologie s sebou přináší řadu výhod v podobě nižší spotřeby plynu i produkovaných emisí a efektivnějšího spalování. Jedinou nevýhodou je nutnost zajistit odvod kondenzátu, který se tvoří jak v samotném kotli, tak i ve spalinové cestě.

V bytových domech je s tímto problémem spojeno i komplikované zapojení kondenzačního kotle a turbokotle do jednoho komína,“ uvedl Pavel Ulrich, technický manažer výrobce komínů Almeva East Europe, a dodal: „Protože kondenzát vytváří značně kyselé prostředí a zároveň ho může vznikat značné množství, je třeba, aby komínová cesta byla provedena z nerezu nebo plastu.“

Řešení odvodu spalin

V bytových domech je běžnou praxí, že do jedné komínové šachty ústí dva až deset kotlů z jednotlivých bytů. Ideální variantou je, pokud se jejich majitelé domluví, že nechají vyvložkovat komín, a zároveň si vymění kotle za kondenzační.

Úpravy koínové šachty pro kondenzační kotel v bytových domech (foto Thermona)

Výměnu kotlů v bytových domech provádíme v devadesáti procentech tímto způsobem. Domácnosti většinou chápou, že se jim přechod na kondenzační kotel vyplatí. Pokud někdo nechce na výměnu kotle přistoupit, tak například proto, že má jeden z posledních, tedy pětiletý turbokotel. V tomto případě máme řešení: mezi turbokotel a vyvložkovaný komín nainstalujeme zařízení pro odvod kondenzátu. Nevýhodou tohoto řešení jsou náročnější stavební úpravy v domácnosti s turbokotlem,“ upozornil Pavel Ulrich.

Jde to i bez náročných a stavebních úprav

Pokud se ale na kondenzační technologii shodnou všichni vlastníci bytových jednotek, lze vyvložkování komína provést bez bouracích a stavebních prací. Do stávajícího komína je jeho vyústěním vsunuta polypropylenová, případně nerezová roura, která má již v patřičných rozestupech připravené šroubovatelné odbočky. Ty díky přesnému zaměření minimalizují nutnost stavebních prací v domácnostech, odkouření kondenzačního kotle je zaústěno přesně v místě původní zděře.

„Protože původní komíny byly dimenzované na systém podtlaku, není s menším průměrem problém, protože u kondenzačních kotlů využíváme princip přetlaku, kdy jim k bezproblémovému fungování stačí výrazně menší průměr,“ vysvětlil Radovan Fila z Thermony.

Návrh nové vložky systému odkouření může provést revizní technik, dodavatel komínového systému, kominík nebo projektant.