Jak dobře vybrat okno?

563

Jak dobře vybrat okno? Především podle vkusu, parametrů, ceny… Vybrat si nejlepší zasklení a rám však nestačí. Zapomenout byste neměli ani na bezpečí, stínění nebo větrání.

Dřevo

Z ekologického hlediska nejlepší volba – ať už vzhledem k materiálu nebo parametrům okna. K aktuálním trendům patří dřevohliníková okna, která mají moderní vzhled a výborné parametry. Z exteriérové strany rámu je hliník – dodává oknu čisté linie, zabezpečuje jeho odolnost proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození, jakož i minimální náročnost na údržbu a dlouhou životnost. Dřevo ze strany interiéru zase působí útulně, plní nosnou funkci a zabezpečuje tepelně-technické parametry rámu.

+ příjemný vzhled
+ přírodní, obnovitelný a odbouratelný materiál
+ přirozené tepelněizolační schopnosti
+ přirozeně dobré mechanické vlastnosti
+ poškození dřevěného rámu se dá opravit
+ širší možnosti atypických řešení
+ barvu rámů můžete kdykoli změnit
– vyšší nároky na údržbu (nátěr každých 5 let, čištění a voskování 1 až 2krát ročně)
– vyšší cena (oproti plastovým)

Důležité parametry

U (součinitel prostupu tepla, W/(m2 . K)) – znamená tepelněizolační schopnost – čím je U menší, tím lépe materiál izoluje.
g (nebo solární faktor – SF, %) – znamená propustnost slunečního záření – čím nižší je g, tím méně slunečního záření přes sklo proniká. Tento parametr je důležitý nejen pro příjemné světlo, ale i pro solární zisky.
a (koeficient prostupnosti spár) – znamená těsnost okna nebo prostupnost vzduchu – čím nižší je a, tím vyšší je těsnost okna.
Tepelněizolační schopnost (ale i další parametry okna) by měly být sladěny s parametry ostatních obvodových konstrukcí – nemá smysl dávat špičkové okno splňující pasivní standard do běžného domu a naopak.

Požadované hodnoty Uw
Běžná výstavba: Uw ≤ 1,4 W/(m2 . K) (podle nové normy platné od 1. 1. 2013)
Nízkoenergetické domy: Uw ≤ 1,3 W/(m2 . K)
Pasivní domy: Uw ≤ 0,8 W/(m2 . K)

Plast

Pokud nepotřebujete zasklení větších rozměrů, která mohou být problematická vzhledem k mechanickým vlastnostem a roztažnosti rámů, plastová okna vítězí poměrem ceny a parametrů.

+ nízké nároky na údržbu (stačí běžné mytí)
+ výborné tepelněizolační schopnosti
+ relativně nízká cena (v poměru k tepelnětechnickým parametrům)
+ rozličné (i když ne vždy vkusné) úpravy povrchu
– větší tloušťka rámů
– horší mechanické vlastnosti
– větší tepelná roztažnost
– životnost (ověřená je kolem 50 let, během 25 let by se vlastnosti rámu neměly změnit)

Hliník

Materiál s nejmodernějším vzhledem, pro současnou čistou architekturu s velkými zasklenými plochami jednoznačně volba číslo jedna – bez ohledu na cenu.

+ elegantní moderní vzhled
+ rozmanité úpravy povrchu
+ nízká hmotnost spojená s vysokou pevností (vhodný i na velká zasklení)
+ odolnost a dlouhá životnost
+ nízké nároky na údržbu
–  dosažení dobrých tepelnětechnických parametrů je spojeno s komplikovanou konstrukcí
– vyšší cena

Pro a proti
Nezpochybnitelné přednosti hliníku už dokážou využít i výrobci plastových a dřevěných profilů – trendem je hliníková „kapotáž“ na exteriérové straně rámu. Tloušťka rámu tím ale narůstá, což je v protikladu s dalším výrazným trendem – snahou o co nejsubtilnější okenní rámy.

Zasklení

Dobrých tepelnětechnických parametrů se u okenního skla dosahuje snáze než u rámu – mezery mezi jednotlivými tabulemi skla se vyplňují vzácnými plyny (argon, krypton), které výborně izolují. Například izolační dvojsklo mívá běžně součinitel Ug = 1,1 W/(m2 . K), u izolačního trojskla je to ještě méně – Ug = 0,7 až 0,5 W/(m2 . K). Teplota vnitřního povrchu trojskla je tak dostatečně vysoká, aby se na něm vodní pára jen tak nesrazila, a v blízkosti okna nebudete mít ani v třeskutých mrazech pocit chladu. Tepelněizolační schopnost skla však není rozumné zvyšovat donekonečna. S klesajícím U-čkem totiž klesá i schopnost propouštět sluneční záření (tedy g), čímž se snižují tepelné zisky zasklením. Důležité je tedy zvolit rozumný poměr mezi parametry Ug a g – tak, aby solární zisky oknem převyšovaly tepelné ztráty. Zasklení v rodinných a bytových domech by měla mít g ≥ 60 %, v pasivních domech se připouští g = 50 %.

Ale pozor! Čím více skleněných tabulí, tím vyšší hmotnost. Těžší zasklení se musí zohlednit v konstrukci rámu i kování, což zvýší cenu okna i montáže.

Otevírání

Na to, jak se budou otevírat, je nutné pamatovat hlavně u rozměrnějších oken a zasklených stěn. Možností je mnoho – otevírání, vyklápění, posouvání, skládání. Při výběru vhodného kování byste měli zvážit, kolik prostoru zabere v místnosti otevřené okno, pamatujte i na hmotnost velkého okna (s většími a těžšími se hůř manipuluje), možnosti větrání a mytí. Ne všechna okna se přitom musí dát otevírat – pevně zasklené okno má větší plochu skla, což znamená více světla i větší solární zisky, má menší plochu rámu, což znamená menší tepelné ztráty rámem, nehrozí ani ztráty netěsnostmi okenního křídla. A navíc je levnější.

Není je U-čko jako U-čko

U okna se setkáme se třemi hodnotami U, které se odlišují indexem:
Ug – pro sklo (z anglického glass)
Uf – pro rám (z anglického frame)
Uw – pro celé okno (z anglického window)
Při výběru jsou důležité parametry celého okna, tedy hodnota Uw, zároveň by mezi součiniteli pro sklo a rám neměl být příliš velký rozdíl. V takovém případě by se velmi lišily parametry menších oken, kde je podíl rámu na celé ploše okna větší než podíl skla, a větších oken, u nichž je to přesně naopak.
Dosáhnout nízkého součinitele prostupu tepla je u okenního rámu těžší než u skla. Výrobci se snaží vylepšovat vlastnosti rámů zvětšováním jejich tloušťky, vkládáním různých tepelněizolačních materiálů, u plastových rámů přidávají komory nebo nahrazují ocelové výztuže nosnými prvky z materiálů s menší tepelnou vodivostí.

Bezpečnost

Bezpečnost okna označuje třída odolnosti – většinou WK1 nebo WK2. Bezpečné musí být jak sklo (jeho bezpečnost lze zvýšit například fólií), tak i kování (to znamená uzamykací mechanismus, systém otevírání i panty). Moderní okenní systémy mají většinou celoobvodové kování s hřibovými čepy, které zajíždějí do bezpečnostních rámových protiplechů (podobně jako u bezpečnostních dveří jisticí body do otvorů v zárubni), důležitá je také zamykací klika – samozřejmě zevnitř.

Větrání

V domech, které nemají systém nuceného větrání, mohou těsná okna způsobit problém – pokud zapomínáte dostatečně větrat, stoupá vlhkost vzduchu a vodní páry se srážejí na nejchladnějších površích, k nimž patří i okna. Důsledkem jsou mokré mapy a plísně. Řešením výrobců jsou různé systémy, které větrání hlídají nebo zabezpečí za vás. Nejjednodušší jsou větrací štěrbiny v okenním rámu, které ale snižují těsnost okna a tím zvyšují tepelné ztráty. Další možností jsou automatické systémy, které jsou součástí rámu nebo kování. Aby se tepelné ztráty zbytečně nezvyšovaly, je potřebné okny větrat přiměřeně – přesně tolik, kolik je zapotřebí. To může zabezpečit například mechatronické kování. Senzor sleduje hladinu CO2, na základě níž automaticky otevře okno a zavře ho po hygienicky potřebné výměně vzduchu. Ochlazený vzduch v místnosti je však nutné ohřát standardním vytápěním. Jiné systémy, které jsou součástí okenního rámu (například Internorm I-tec nebo Schüco VentoTherm), zabezpečí větrání spolu s filtrováním a částečným ohřevem přiváděného vzduchu (rekuperací) bez budování rozvodů nuceného větrání.

Zjistěte si
To, zda má okno skutečně parametry deklarované výrobcem, může potvrdit certifikát. Pro pasivní standard je mezinárodně uznávanou autoritou německý Passivhaus Institut v Darmstadtu, který vydává certifikáty pro pasivní domy a stavební prvky určené pro ně – i pro okenní rámy. Certifikovaný rám musí mít Uf ≤ 0,8 W/(m2 . K).

Stínění

Bez něj se v létě určitě neobejdete. Nejúčinnější je z exteriérové strany, přičemž elegantní řešení bývají většinou součástí obvodové konstrukce (například skryté roletové boxy se zabudovávají do okenního překladu), proto se vyplatí myslet na něj už při projektování domu.

Barvy

Hliníkové i plastové rámy mohou mít různé barvy či vzhled dřeva (plastové za něj nejčastěji vděčí dekoračním fóliím). V moderní architektuře jsou nejvíce „in“ co nejužší ploché rámy ve střídmé šedé barvě nebo se vzhledem hliníku, v ekologické zase, jak jinak, nefalšované dřevo.

Utěsnění

V domech s nuceným větráním, to znamená v nízkoenergetických a pasivních, se nesmí ani v místě okna porušit vzduchotěsnost. Proto je v tomto případě při osazování oken nanejvýš důležité utěsnit spáru kolem rámu okna speciálními páskami, které se napojí na vzduchotěsný obal domu.

Je celá řada věcí, která může nastat při nedostatečně nebo nedbale osazeném a namontovaném okně. Může se jednat o problémy typu zatečení hnané dešťové vody do interiéru mezi křídlem a rámem okna nebo mezi rámem okna a parapetním zdivem. Vcelku známý problém je pocit proudění vzduchu u zavřeného okna anebo zkondenzovaná voda na okenním rámu.

Radíme se s odborníkem:
Jak správně vybrat střešní okno
Na naše otázky odpovídá Ing. Tomáš Švec, produktový manažer společnosti VELUX.

Kolik oken budu potřebovat?
Ideální je osadit střešní okno tak, aby byl spodní okraj nejvýše 120 centimetrů od podlahy. Velmi efektní je kombinace střešního okna s oknem doplňkovým, umístěným hned pod ním, nebo sdružování střešních oken do sestav. A kolik střešních oken k optimálnímu prosvětlení potřebujete? Držte se zásady, že prosklená plocha má odpovídat minimálně 10 % podlahové plochy místnosti.

Jaký druh oken zvolit?
Chcete-li využít prostor pod oknem, řešení nabízí kyvná střešní okna, která se dají ovládat pomocí ergonomického madla v horní části křídla. Tento typ oken umožňuje pohodlné a snadné otevírání a zároveň dovoluje umístit nábytek přímo pod okno. Spodní hranu kyvných střešních oken doporučujeme osadit do výšky 85-90 cm. Pokud toužíte po panoramatickém výhledu, zvolte výklopně-kyvná střešní okna. Tento typ oken se otevírá směrem ven. Výklopně-kyvné okno lze jednoduše ovládat při osazení do výšky 120 cm.

Jaký si mám vybrat způsob ovládání?
Dálkové ovládání umožňuje velmi jednoduchou a pohodlnou manipulaci. Hodí se zejména pro hůře dostupná okna. V tom případě jsou nejlepší volbou elektricky nebo solárně ovládaná okna. Pomocí programovatelného dálkového ovladače lze ovládat i více oken najednou včetně vnitřních i vnějších zastiňovacích doplňků. Střešní okna lze samozřejmě ovládat i manuálně. Praktickým doplňkem je dešťový senzor, který okno zavře ve chvíli, kdy začne pršet.

Jak dobře vybrat okno?
TEXT:
Erika Kuhnová
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA,s.r.o.