Financování bydlení, hypotéky, úspory

173
Finanční kalkulačka bydlení

Když se řekne financování bydlení, zeptáme se jaký je rozdíl mezi hypotékou, půjčkou na bydlení, výpůjčkou, co znamená fixace, úrok či kdo je věřitel? Jak mi mohou pomoci vlastní úspory – o tom všem bude tento článek. Zjistíme, že nejsou úspory jako úspory, bonusem přidáme tipy na úspory při provozu domu nebo bytu, tedy odhalíme tipy na provozní úspory.

V článku se podíváme na
– hypotéky
– půjčky
– půjčky na bydlení
– pojištění ve vztahu k bydlení
– různé druhy bydlení z pohledu dlouhodobých financí
– slíbené tipy na úspory

Co jsou vlastně hypotéky?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je vždy zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Ovšem využití hypotéky může být účelové (na investici do nemovitosti nebo jiného financování bydlení) nebo využití neúčelové (tzv. americká hypotéka, bez nutné vazby na investici do nemovitosti). Účelová hypotéka (zejména na bydlení) je levnější než hypotéka neúčelová. Hypotéky bývají poskytovány bankami, a ty získávají prostředky pro financování hypoték díky emisi hypotečních zástavních listů. Banky obvykle poskytují hypotéky ve výši do 60-80% tržní hodnoty zastavené nemovitosti, ale je možné získat úvěr až do 100% hodnoty nemovitosti, ale u úvěrů nad 70% bývá požadováno další zajištění. Tím zajištěním navíc může být přizvání dalšího ručitele nebo sjednání životního pojištění.

Doba splatnosti hypotéky se obvykle pohybuje mezi 5 až 30 lety. Čím delší je doba splácení, tím je vyšší úroková sazba. Splacení hypotéky probíhá v měsíčních splátkách, ale může proběhnout i jednorázově (obvykle ve vazbě na tzv. fixaci). Nejčastěji jsou splátky anuitní, tzn. že výše splátek se v čase nemění – výše splátek se ovšem může měnit v závislosti na změně úrokové sazby. Pak existují splátky degresivní – jejich výše v čase klesá, anebo progresivní – jejich výše v čase roste.

Zřejmě nejběžnějším a nejdůležitějším parametrem při výběru úvěru hypotéčního úvěru je výše úrokové sazby. Ta závisí na typu hypotéky, době splácení a na době fixace úrokové sazby. Fixace znamená dobu, po kterou banka musí podržet neboli nesmí klientovi měnit úrokovou sazbu. Stanovuje se obvykle na rok, tři, pět, 10 nebo 15 let. Na konci tzv. fixace má klient možnost splatit hypotéku nebo její část bez sankcí. Platí, že při kratších dobách fixace bývá úroková sazba nižší a naopak. Dlouhodobá fixace zase může znamenat větší nejistotu ohledně výše úrokové sazby v budoucnu (pokles sazeb). Proto je nejoblíbenější doba fixace na 5 let. Pokud máme již dopředu stanoven dlouhodobý scénář splácení, například, že jsme zvolili nejdelší fixaci, která se rovná téměř délce hypotéky, budeme splácet trvale v měsíčních splátkách, pak bude hlavním kritériem výběru hypoúvěru celková splacená částka včetně všech poplatků.

S hypotékou obvykle souvisí i další možné výdaje. Jsou to zejména poplatky za vedení úvěrového účtu a poplatek za vyřízení hypotéky.

(Neúčelové) půjčky, úvěry i výpůjčky

Nejprve si vysvětleme pojem půjčka, rozdíl nebo podobnost se slovem úvěr.

Půjčkou se nazývá přenechání věcí nebo peněz. Půjčka se tedy nemusí vždy týkat jen peněz, jejím předmětem může být i libovolný hmotný majetek. Známe situace, kdy si půjčíme elektrické nářadí, míchačku, lešení, dodávku nebo člun na dovolenou. No a samozřejmě také zapůjčení financí, ať již v rámci rodiny, přátel nebo od nějaké finanční instituce – banky nebo nebankovní společnosti. Peněžní půjčka se také nazývá úvěr. Úvěrem naopak nerozumíme zápůjčku věcí. Úvěr vám může poskytnout jen někdo, kdo má takovou činnost jako předmět podnikání. Půjčku můžete uzavřít s kýmkoliv. Ten, kdo peníze na půjčku či úvěr poskytuje, se jmenuje věřitel, ten kdo si je bere je dlužník. Pozn.: Legislativa může v budoucnu tyto pojmy upravovat.

Občanskoprávní smlouvou o půjčce věřitel přenechává půjčované věci dlužníkovi, který se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Jako odměnu je obvyklé při peněžní půjčce (úvěru) dohodnout úroky, při půjčení jiných věcí vrácení většího množství. Při poskytnutí nebo vedení úvěru mohou vzniknout další náklady (např. poplatek za schválení nebo poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu, předčasné splacení atd.).

Od smlouvy o půjčce nutno odlišovat smlouvu o výpůjčce. Výpůjčkou rozumíme smlouvou o vypůjčení věci, kde vlastník bezúplatně přenechává vypůjčiteli individuálně určenou (nezastupitelnou) věc k užívání na dohodnutou dobu. Bez souhlasu vlastníka vypůjčitel nesmí vypůjčenou věc přenechat k užívání někomu jinému. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce smluvně dohodnuté doby. Neopomeňte, že smlouva se obecně nemusí (avšak doporučuje) uzavírat pouze písemnou formou.

Z pohledu tohoto článku je dobré říci, že peníze z půjčky lze použít i na účel stavění či bydlení, ale jejich pořízení (celková splatná částka) bývá dražší, podstatně dražší než u hypoték. Často také bývají u bezúčelových půjček peníze využity na více projektů, například opravu spotřebiče, rekonstrukci bytu, nábytek i dovolenou.

Půjčky na bydlení

Půjčky na bydlení nemají obecně oproti hypotékám svou podstatu opřenu o ručení nemovitostí. Část půjček, zejména ty menší a krátkodobější, nevyžaduje ručitele nebo ručení majetkem, jejich schvalování se odehrává na údajích o žadateli, skoringu jeho příjmových a sociálních parametrů. Velká část z nabídky půjček potom kromě základního skoringu, vzhledem k vyšším půjčeným částkám, delší splatnosti (tenoru) nebo například vyššímu věku žadatele, žádá ručitele (spoludlužníka) nebo ručení nemovitostí.

Půjčky s ručením nemovitostí, mohou být jak neúčelové (na cokoli), tak účelové a tímto účelem může být i investice a zvelebení předmětné nebo jiné nemovitosti. Účelové půjčky na rekonstrukci, vylepšení nebo výstavbu bydlení jsou nabízeny s nižší úrokovou sazbou, než ty bez jasného účelu. Nezřídka bývá tento účel nutno doložit, prokázat.

Nezapomínejte na pojištění

Pojištění nemovitosti se týká staveb, rodinných domů, bytových domů, bytových a nebytových jednotek. Samozřejmě také rekreačních objektů, chat a chalup. Pojištění nemovitosti vychází z podobných principů jako pojištění domácnosti, rozsah pojištění nemovitosti ovšem může být daleko širší.

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů. Pojištění domácnosti zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti, od spotřebičů, nábytku přes cennosti až po šatstvo a v omezené míře i peníze.

V principu pojištění si tak vlastně pojistník kupuje finanční náhradu za případné budoucí poškození, zničení nebo odcizení majetku, a/nebo věcí které měl ve svém domě nebo bytě, nemovitosti nebo dokonce související s jejím provozem. Obvykle se platí měsíčně, kvartálně půlročně nebo ročně, za větší předplatbu bývá poskytována sleva na pojistném. Smlouva se běžně uzavírá na rok, s automatickou prolongací, pokud není v určité lhůtě vypovězena. Z dlouhodobého pohledu se však vypaltí sledovat hodnotu pojištěného majetku, aby nebyl nadpojištěn nebo zejména podpojištěn, případně aby cena pojištění odpovídala situaci na trhu.

V tomto článku uvádíme odstavec pojištění zejména proto, že nemovitost nebo domácnost bez pojištění představuje většinou neúnosné riziko v případě nějaké nežádoucí události. S minimem nadsázky lze říci, že je to mnohem větší risk, než „investovat“ celou jednu výplatu v kasinu. Zvažte možná rizika, dlouhodobou i aktuální situaci kolem nemovitosti a na vhodnou úroveň pojištění určitě nezapomeňte. To platí i o stavbě. 

Různé druhy bydlení z pohledu dlouhodobých financí

Luxusní nájemní byty

Tipy které se mohou hodit

Na odstavci se ještě pracuje.

Pronájem může připadat mnohým jako levnější nebo nevázaná, svobodnější forma řešení bydlení. V mnoha státech světa vlastně na tomto principu dlouhodobější řešení bydlení funguje. Pronajímají se celé domy, pronájem se vybírá podle lokality a její dostupnosti například ze zaměstnání, úrovně nabídky a uspokojení potřeb, cenové úrovně i srdce. I pronájem domu nebo bytu nás musí něčím oslovit. Nevýhodou však je, že platíme méně či více peněz, ale po skončení nájmu prostě nic nemáme, odvezeme nebo odneseme si jen svoje věci a nového nemáme nic. Proto se dá zjednodušeně, ale pravdivě říci, že při dobré volbě, je vlastní bydlení jednou z nejlepších investic.

Vlastní byt.

Vlastní dům.

Účelové a rekreační objekty jako garáže, chaty, chalupy, zahrádky.

Tipy které se mohou hodit

Na odstavci se pracuje.

Každý při plánování svého prvního nebo dalšího bydlení má určité představy, které by chtěl naplnit, uskutečnit, nebo které si může z finančního, časového nebo situačního hlediska dovolit. Na co se při volbě bydlení vyplatí také nezapomenout, co také můžeme zvážit?

– při rozhodování o výběru nového bydlení pamatovat také na dokončení, zařízení, v případě domu okolí, zahradu, případnou nutnost dojíždění, zejména na provozní náklady (energie, vytápění) ale také pravděpodobnou ochranu záručními lhůtami (co se rozbije by se mělo dát opravit nebo vyměnit bez dalších větších nákladů) a tím, že nové věci by měly po nějakou dobu sloužit bez potřeby výměny, oprav a obnovy

Další tipy na úspory v běžném životě, který se samozřejmě promítá i do financování nebo splácení bydlení.

Nakupování – následující rady, tipy a informace mohou znít jako klišé, ale je dobré o nich vědět. každý si může vybrat, zda mu přijdou užitečné, podstatné nebo je pro sebe vyhodnotí jako nevyužitelné. Nepodlehnout fíglům obchodníků…

Nechodit nakupovat ve stavu hladu. Mít plán nebo seznam, co nakoupit a co nejvíce se ho držet.