Energie v novostavbě – šetřete hned od začátku

404
Elektrické hodiny (shutterstock_1161121399_rozostřeno)_1024px

Pokud dokončujete nový dům, bývá zavedení energií jednou z prvních starostí. Jak na to a jak při tom co nejvíc ušetřit? Nezapomeňte, že dodavatele energií si můžete vybrat sami. To samozřejmě platí i v případě, že se stěhujete do bytu v novostavbě. Správná volba dodavatele elektřiny či plynu vám totiž může ušetřit i několik tisícikorun ročně. Více se dozvíte v článku „Energie v novostavbě – šetřete hned od začátku“.

Abyste v novém domě či bytě mohli začít svítit, vařit a topit, je třeba uskutečnit dva základní kroky: zažádat o připojení k distribuční soustavě a zajistit si smlouvu s dodavatelem energií. Žádost o připojení musíte podat u příslušného distributora dané energie. Ten je vám přidělen automaticky podle území, kde se vaše novostavba nachází. Dodavatel vám pak elektřinu či plyn dodává a vybrat si jej můžete dle svého uvážení.

Žádost o připojení k distribuční soustavě

V případě rodinného domu je třeba u příslušného distributora podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Potřebné formuláře jsou k dispozici on-line na webových stránkách jednotlivých distribučních společností. Budete potřebovat také doklad o vašich právech k nemovitosti (např. kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí) a situační plánek umístění objektu.

Specifikovat je třeba i druh a velikost odběru. Pokud v domácnosti plánujete využívat energeticky náročný spotřebič, například bojler, přímotop nebo tepelné čerpadlo, můžete požádat o přidělení dvoutarifní sazby, dříve známé jako ‚noční proud‘,“ říká Libor Holub obchodní ředitel společnosti Bohemia Energy.

V žádosti samozřejmě musíte uvést oficiální adresu budoucího odběrného místa, katastrální území a číslo parcely, údaje o plynové či elektrické přípojce (zda na daném území již existuje nebo ji bude třeba teprve vybudovat), datum začátku odběru, plánované množství spotřebičů včetně jejich výkonů. Vyjádření distributora obdržíte většinou do 30 dnů od podání příslušné žádosti o připojení.

Vybudování nové přípojky řešte s distributorem

Distribuční společnost stanovuje v zaslaném návrhu smlouvy o připojení konkrétní závazné podmínky a technické řešení týkající se vybudování nové přípojky k objektu. Po podepsání dokumentu bude nejspíš následovat delší fáze čekání. Protáhne se klidně na několik měsíců, kdy bude distributor řešit projektovou dokumentaci, věcná břemena a nakonec výběr realizační firmy, která přípojku zhotoví.

Jestliže se stěhujete do bytu v novostavbě, máte o jednu starost méně. Developer či stavební firma se o připojení nového odběrného místa do distribuční soustavy zpravidla postarají a na vás již zbývá se jen přihlásit k odběru elektřiny či plynu.

Dodavatele elektřiny a plynu si vyberte sami

Nezávisle na tom, u kterého distributora jste žádali o připojení, dodavatele elektřiny či plynu si můžete vybrat podle svého uvážení. Abyste našli tu nejvýhodnější nabídku, můžete si snadno srovnat jednotlivé produkty např. na kalkulačce na stránkách ERÚ či www.tzb-info.cz .

Mějte ale na paměti, že finanční úspora by neměla být jediné kritérium. Neméně podstatné je rovněž se podívat, zda vámi vybraná společnost je férová a stabilní, má dobrý a dostupný zákaznický servis a také, zda vám může pomoci i s dalšími úsporami. „Rozhodně nedoporučuji podlehnout nabídce různých jednorázových bonusů. Ty samy o sobě nejsou sice špatné, ale jedná se většinou o časově omezené pobídky. S novým dodavatelem si zpravidla zákazník vybírá partnera na delší období, tudíž očekává i dlouhodobější výhodu,“ dodává Libor Holub.

Kdo je distributor a kdo dodavatel?

Distributor přenáší energie k „vašim dveřím“ a zároveň zajištuje odečty stavů elektroměrů a plynoměrů. Distributora máte přiděleného podle adresy odběrného místa a měnit jej nemůžete.

Dodavatel je společnost, která nakupuje energie na velkoobchodním trhu a za cenu, kterou si dohodnete, vám elektřinu či zemní plyn dodává. Dodavatele můžete měnit a při přechodu na lepší ceny můžete na energiích významně ušetřit.