Blesk

Rodinný dům a hromosvod (bleskosvod)

Blesk – elektrický výboj na obloze

Hromosvod na rodinném domě
Hromosvod na rodinném domě