Acetex – ovládání tepelného čerpadla_w

Acetex - herec Otakar Brousek ml. a jeho tepelné čerpadlo (venkovní jednotka)
Acetex – nastavení tepelného čerpadla_w