Acetex – instalace tepelného čerpadla 1_w

Acetex - herec Otakar Brousek ml. a jeho tepelné čerpadlo (venkovní jednotka)
Acetex – herec Otakar Brousek ml. a jeho tepelné čerpadlo_w
Acetex – nastavení tepelného čerpadla_w