Další kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace

Další kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace

Společnost ROJEK úspěšně certifikovala další kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace     Kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace: Již sedmnáct typů dotovaných teplovodních kotlů na hnědé uhlí, pelety a dřevo splňujících nejpřísnější požadavky na EKODESIGN podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 vyvinula a vyrábí Česká společnost ROJEK s dlouholetou tradicí.
Automatické kotle ROJEK TKA, TKA BIO Prvním typem jsou automatické kotle ROJEK TKA a TKA BIO na hnědé uhlí a pelety, směs paliva hnědého uhlí a pelety nebo pelety. Automatické kotle ROJEK TKA 15, TKA 25, TKA 45 a TKA 80 umožňují automaticky spalovat hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm nebo dřevní pelety o průměru 6 – 8 mm (TKA 15) nebo 6 – 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 – 24 mm (TKA 80) – kvalitní bílé dřevní, ale i s příměsí kůry. Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva (nedotované kotle) – rostlinné pelety a obilí po přidání adaptéru na jejich spalování. U paliv hnědé uhlí Ořech 2 a dřevní pelety při spalování v automatickém režimu splňují kotle Třídu 3 až Třídu 5 podle ČSN EN 303-5 a podle typu kotle. Zároveň navíc splňují vybrané typy ty nejpřísnější požadavky na EKODESIGN (hodnoty emisí a sezónní účinnosti) podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189. V kotlích je použita zcela nová a ojedinělá koncepce retortového hořáku ROJEK, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do retorty a na rošt. Šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem s modulovanými otáčkami podle požadavků z regulace kotle. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Vzduch je možno dávkovat i dvěma nastavitelnými přívody vzduchu přímo do oblasti kruhového roštu z vrchní části pro co nejlepší nastavení účinnosti spalování použitého paliva. Přednosti automatických kotlů ROJEK TKA a TKA BIO: • díky zásobníku paliva (typ a tvar podle provedení), elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní, • komfort automatického dávkování paliva a jednoduchá obsluha, • možnost napojení kotle na nadřazenou regulaci vytápění, • možnost volení modulačního řízení kotle, • přesná regulace teploty vytápěného prostoru, • úspora nákladů na vytápění, nižší spotřeba paliva, • univerzalita kotlů TKA a tím získaná nezávislost při výběru paliva, • nízká emisní zátěž pro okolí, • úspora prostoru na uskladnění paliva při použití doporučeného…

Ohodnoťte článek

User Rating: 4.25 ( 83 Hlasovali)
0

Společnost ROJEK úspěšně certifikovala další kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace

Logo Ecodesign   Logo-SZÚ

Kotle splňující Ekodesign pro kotlíkové dotace: Již sedmnáct typů dotovaných teplovodních kotlů na hnědé uhlí, pelety a dřevo splňujících nejpřísnější požadavky na EKODESIGN podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 vyvinula a vyrábí Česká společnost ROJEK s dlouholetou tradicí.

Automatické kotle ROJEK TKA, TKA BIO

kotle ROJEK řady TKA

Prvním typem jsou automatické kotle ROJEK TKA a TKA BIO na hnědé uhlí a pelety, směs paliva hnědého uhlí a pelety nebo pelety. Automatické kotle ROJEK TKA 15, TKA 25, TKA 45 a TKA 80 umožňují automaticky spalovat hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm nebo dřevní pelety o průměru 6 – 8 mm (TKA 15) nebo 6 – 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 – 24 mm (TKA 80) – kvalitní bílé dřevní, ale i s příměsí kůry. Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva (nedotované kotle) – rostlinné pelety a obilí po přidání adaptéru na jejich spalování. U paliv hnědé uhlí Ořech 2 a dřevní pelety při spalování v automatickém režimu splňují kotle Třídu 3 až Třídu 5 podle ČSN EN 303-5 a podle typu kotle. Zároveň navíc splňují vybrané typy ty nejpřísnější požadavky na EKODESIGN (hodnoty emisí a sezónní účinnosti) podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189.

V kotlích je použita zcela nová a ojedinělá koncepce retortového hořáku ROJEK, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do retorty a na rošt. Šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem s modulovanými otáčkami podle požadavků z regulace kotle. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Vzduch je možno dávkovat i dvěma nastavitelnými přívody vzduchu přímo do oblasti kruhového roštu z vrchní části pro co nejlepší nastavení účinnosti spalování použitého paliva.

Přednosti automatických kotlů ROJEK TKA a TKA BIO:

• díky zásobníku paliva (typ a tvar podle provedení), elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem
může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní,
• komfort automatického dávkování paliva a jednoduchá obsluha,
• možnost napojení kotle na nadřazenou regulaci vytápění,
• možnost volení modulačního řízení kotle,
• přesná regulace teploty vytápěného prostoru,
• úspora nákladů na vytápění, nižší spotřeba paliva,
• univerzalita kotlů TKA a tím získaná nezávislost při výběru paliva,
• nízká emisní zátěž pro okolí,
• úspora prostoru na uskladnění paliva při použití doporučeného pytlovaného uhlí nebo pelet (1 tuna pelet/uhlí = 1 paletové místo),
• systém je možno rozšířit o pneumatický dopravník pelet do zásobníku,
• kotle se vyrábějí na přání i v zakapotovaném nebo polozakapotovaném provedení podle typu kotle,
• retortové hořáky ROJEK mohou být montovány do automatických kotlů podle přání zákazníka z pravé nebo levé strany včetně zásobníku na palivo.

Automatické kotle ROJEK A, A BIO

Kotle Rojek řada A

Druhým typem jsou automatické kotle ROJEK A a A BIO na hnědé uhlí a pelety, směs paliva pelety a hnědého uhlí nebo pelety. Automatický kotel ROJEK A 15 U a ROJEK A 15 je předurčen k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou. Regulovatelný výkon je 3,6 – 14 kW a v automatickém režimu spaluje hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm, dřevní pelety o průměru 6 – 8 mm kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry nebo směs paliva pelety a hnědého uhlí podle typu kotle.

Nový automatický kotel ROJEK A 25 a ROJEK A BIO 25 je předurčen k vytápění obytných i komerčních objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. Regulovatelný výkon kotle je 7,2 – 28 kW a v automatickém režimu spaluje hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm nebo dřevní pelety o průměru 6 – 10 mm kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry. Tyto kotle již dnes splňují přísné podmínky EKODESIGNU pro obě garantovaná paliva.

U paliv hnědé uhlí Ořech 2 a dřevní pelety při spalování v automatickém režimu splňují kotle Třídu 4 až Třídu 5 podle ČSN EN 303-5. Podle typu kotle splňují vybrané typy ty nejpřísnější požadavky na EKODESIGN (hodnoty emisí a sezónní účinnosti) podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189.

V kotlích ROJEK A 25, ROJEK A BIO 25, ROJEK TKA 25 a ROJEK TKA BIO 25 je použita zcela nová a ojedinělá koncepce retortového hořáku ROJEK, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák ROJEK A 25 a ROJEK A BIO 25 je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do retorty a na rošt. Šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt, kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem s modulovanými otáčkami podle požadavků z regulace kotle (podle provedení regulace). Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Vzduch je možno dávkovat i dvěma nastavitelnými přívody vzduchu přímo do oblasti kruhového roštu z vrchní části pro co nejlepší nastavení účinnosti spalování použitého paliva.

Hlavní teplosměnnou plochou je trubkový výměník, jehož princip i systém čištění je znám z kotlů řady ROJEK PK. Kotel je konstruován s vodním výměníkem až do samotné spodní části kotlového tělesa, což zvyšuje účinnost přenosu tepla. K vyšší účinnosti přispívá i masivní izolace z minerální vaty, kotlového tělesa ze všech stran, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Řízení a regulaci kotle ROJEK A 25 nebo A BIO 25 zajišťuje standardně s kotlem dodávaný regulátor ROJEK ST 480 zPID.

Kotle ROJEK PK, PK U, PK BIO, na ruční přikládání

Kotle ROJEK řady PK

Třetí dotovanou řadou jsou kotle na ruční přikládání ROJEK PK, PK U a PK BIO na hnědé uhlí a dřevo. Hlavní předností u řady kotlů ROJEK PK, PK U a PK BIO je, že mají horní plnění nakládací (odhořívací) komory, což umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo (délka polen může být až 330 mm (řada PK 15) nebo až 530 mm (řada PK 20 až PK 60)), tak i pro rozměrově menší paliva (např. pro produkty drtičů dřevní hmoty ROJEK DH 10 – krátké kusové dřevo nebo dřevní brikety).

Kotle této řady ROJEK PK, PK U a PK BIO jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami od 15 do 60 kW. Jsou schválené a certifikované po dle normy ČSN EN 303-5.

Kotle jsou určeny pro spalování palivového polenového dřeva – kusové dřevo o délce od 330 mm do 530 mm podle typu, vlhkost palivového dřeva max. do 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ∙kg -1, nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 – 40 mm) a Kostka (40 – 100 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 – 20 MJ∙kg -1.

Tyto teplovodní pyrolytické kotle řady ROJEK PK, PK U a PK BIO mají však řadu dalších výhod a lze je přehledně shrnout do několika bodů a nazvat tedy přednostmi těchto kotlů. Přednosti automatických kotlů ROJEK PK, PK U a PK BIO:

• plnění nakládací (odhořívací) komory kotle je velmi jednoduché a rychlé (stačí odklopit horní přikládací dvířka),
• větší objem nakládací (odhořívací) komory (PK 15 je objem 80 dm3 = 80 l, PK 20 až PK 30 je objem 130 dm3 = 130 l, pro PK 40 až PK 60 je objem 180 dm3 = 180 l)
• vysoká účinnost při jmenovitém výkonu,
• max. délka polenového dřeva 330 mm (PK 15) nebo 530 mm (PK 20 – PK 60) pro všechny jmenovité výkony (vlhkost paliva do 15 – 20 %),
• při jmenovitém výkonu mají delší dobu vyhoření spalovací komory a to 5 – 9 hodin podle výkonu kotle, typu a složení palivového dřeva,
• dalším certifikovaným palivem je hnědé uhlí Ořech 1 (Kostka) s dobou vyhoření spalovací komory až 12 hodin i více při jmenovitém výkonu a podle typu kotle,
• rychlý start kotlů je zajištěn větší plochou kotlového tělesa a výměníku, které jsou rovnoměrně vyplněny vodou, což dává předpoklad i vyšší životnosti při použití silnějších plechů kotlového tělesa s tloušťkou 5 mm,
• kotle obsahují méně keramických dílů než kotle obdobného typu,
• čištění výměníku je snadné a to pomocí ovládací páky a čisticích spodních dvířek, které jsou přístupny z vnější strany (možno mít pravé (standard) či levé provedení čistící páky),
• kotle ROJEK PK 15 až PK 60 splňují Třídu 3 až Třídu 5 dle ČSN EN 303 – 5 na palivo dřevo a na palivo hnědé uhlí Ořech 1 / Kostka. Vybrané kotle ROJEK PK, PK U a PK BIO splňují požadavky na EKODESIGN podle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 při spalování hnědého uhlí a dřeva,
• kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli – spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm, volbu jazyků,
• spalinové čidlo ovládací jednotky šetří spotřebu paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle. Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle umožní docílit nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí.

Regulátor je vybavený programem zPID. Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody. Algoritmus PID se používá např. na řízení procesu teploty, v tomto případě funguje jako velmi přesný termostat. Takže regulátor s funkcí zPID funguje na základě algorytmu PID podpořeným spalinovým čidlem.

Používáním tohoto typu regulátoru se spalinovým čidlem šetříme až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což má vliv na delší životnost výměníku (kotlového tělesa). Kontrola teploty spalin na výstupu z kotle zapříčiňuje nízké emise prachu a plynů škodlivých pro životní prostředí. Tepelná energie je plně využita pro ohřev vody v kotli a neuniká do komína.

SVT kódy kotlů jsou PK BIO 20 SVT 21408, PK BIO 25 SVT 21409, PK BIO 30 SVT 21410.

Rojek-instalovaný-kotel

Společnost ROJEK

logo-Rojek-tepelna-technika

Společnost ROJEK zajišťuje přímo ve svém výrobním závodě školení pro prodejce a servisní techniky a montážníky kotlů ROJEK a i Zkoušky profesní kvalifikace podle §10d zákona č.406/2000 Sb. Bližší informace k jednotlivým typům kotlů a dotacím můžete získat přímo na www.rojek.cz .

Také čtěte

Sdílejte: